Pracownicze Plany Kapitałowe już o 1 stycznia 2019 r.

Wraz z początkiem nowego roku zacznie obowiązywać ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Nowe regulacje wejdą w życie po półrocznym vacatio legis, czyli od 1 lipca 2019 r. Szacuje się, że obejmą one ponad 11 milionów Polaków, którzy w ten sposób zdobędą dodatkowe fundusze na swoją przyszłą emeryturę.

Pierwszy projekt ustawy o PPK pojawił się w lutym 2018 r. Po kilkumiesięcznych konsultacjach Sejm przyjął jej ostateczny kształt, który, między innymi, zakłada stopniowe przystępowanie do programu. 1 lipca 2019 r. PPK będą musiały wprowadzić firmy, które zatrudniają przynajmniej 250 osób. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem utworzenia PPK będą objęci przedsiębiorcy zatrudniający przynajmniej 50 pracowników, a 1 lipca 2020 r. również podmioty zatrudniające 20 pracowników i mniej.

PPK czy PPE?

Pracownicy będą zapisywani do programu automatycznie co 4 lata z prawem odstąpienia. Składka podstawowa będzie finansowana zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca będzie odprowadzał składkę w wysokości 1,5 % podstawy wynagrodzenia. Część finansowana przez pracodawcę będzie zwolniona ze składek ZUS. Natomiast pracownik będzie opłacać składkę podstawową w wysokości 2% wynagrodzenia, od której doliczane będą zarówno składki ZUS jak i podatek.

Dodatkowo pracodawca może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości 2,5% wynagrodzenia, a pracownik – do 2%.

Ustawodawca wprowadził możliwość opłacania przez pracownika składki niższej niż 2 %, jednak nie mniejszej niż 0,5% podstawy wynagrodzenia. Będzie to możliwe w sytuacji gdy wynagrodzenie pracownika w danym miesiącu nie przekroczy 1,2-krotoności minimalnego wynagrodzenia.

Jedyną możliwością zwolnienia pracodawcy z obowiązku tworzenia PPK jest przystąpienie do Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE), jednak tylko wtedy, gdy zostaną spełnione dwa warunki jednocześnie. Pierwszy z nich zobowiązuje pracodawców do opłacenia obowiązkowej składki na PPE w wysokości 3,5% wynagrodzenia. Z kolei drugi warunek zakłada przystąpienie do PPE przynajmniej 25 % zatrudnionych. Dodatkowo przedsiębiorca będzie musiał wprowadzić PPE przed datą obowiązkowego dołączenia do PPK.

Ile można zyskać?

Rząd uważa, że PPK rozwiąże problem zbyt niskich emerytur, na które wielu Polaków narzeka. Jednak w okresie uczestnictwa w PPK, pracownik musi liczyć się z niższym wynagrodzeniem  Pracownik, oprócz opłacenia swojej obowiązkowej składki, poniesie również ciężar związany ze składkami ZUS i podatkiem. Z kolei pracodawcy opłacając swoją obowiązkową składkę odczują wzrost kosztów zatrudnienia.

Państwo zachęcając do odkładania na swoją emeryturę gwarantuje również dopłatę roczną w wysokości 250 zł oraz tzw. „wpłatę powitalną” w wysokości 240 zł. Eksperci szacują, że odkładanie w ramach PPK może oznaczać wyższe świadczenie nawet o kilkaset lub nawet tysiąc złotych. Wszystko jest uzależnione od wieku pracownika, a także od jego zarobków.

Podziel się wpisem!

Opublikuj na Facebook
Opublikuj na Twitter
Opublikuj na LinkedIn
Opublikuj na Pinterest