Urlop rodzicielski połączony z wykonywaniem pracy

Od 2 stycznia 2016 r. rodzic korzystający z urlopu rodzicielskiego ma możliwość połączenia go ze świadczeniem pracy. Wtedy urlop rodzicielski ulega proporcjonalnemu wydłużeniu. Obliczenie okresu wydłużenia sprawia niekiedy wiele trudności.

Urodzenie dziecka oraz urlopy macierzyński i rodzicielski wiążą się z wyłączeniem z życia zawodowego na ponad rok. Możliwość połączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy jest doskonałym rozwiązaniem, umożliwiającym rodzicowi szybszy powrót do obowiązków zawodowych.

Rodzice zastanawiający się na tym rozwiązaniem, muszą pamiętać, że wymiar czasu pracy, z którym można połączyć wykonywanie pracy nie może być większy niż 1/2etatu. W związku z tym nie można połączyć urlopu rodzicielskiego z pracą na ¾ etatu.

Wniosek o połączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Rodzic, który chce skorzystać z połączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na część etatu, musi przedłożyć wniosek swojemu pracodawcy najpóźniej 21 dni przez planowanym rozpoczęciem wykonywania pracy. Wniosek powinien zawierać: dane dziecka, okres łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, wymiar etatu, a także informację czy w okresie wydłużenia urlopu rodzicielskiego spowodowanego łączeniem go z pracą na część etatu, pracownik ma zamiar wykonywać pracę.

Pracodawca może nie uwzględnić wniosku pracownika, jeśli jego wcześniejszy powrót znacznie utrudniałby organizację pracy w firmie lub jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. rodzic wnioskuje o powrót do pracy na więcej niż ½ etatu).

W związku z połączeniem urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, urlop rodzicielski ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Wykonywanie pracy podczas okresu wydłużonego urlopu rodzicielskiego.

 

Przykład 1:

Pani Monika złożyła wniosek o połączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na ½ etatu w okresie od 1 lutego do 23 maja 2018 r. Okres wydłużonego urlopu rodzicielskiego obliczymy według wzoru:

Okres od 1 lutego do 23 maja 2018 r. to 16 tygodni.

16 tygodni : ½ etatu = 8 tygodni

8 tygodni : (1 – ½ ) = 16 tygodni

Jeśli Pani Monika połączy urlop rodzicielski z pracą na ½ etatu, wówczas wydłużony urlop rodzicielski przypadnie na okres od 24 maja od 9 września 2018 r.

Brak świadczenia pracy podczas okresu wydłużonego urlopu rodzicielskiego

Sytuacja będzie przedstawiać się inaczej, gdy Pani Monika zrezygnuje z wykonywania pracy podczas okresu wydłużonego okresu urlopu rodzicielskiego.

 

Przykład 2:

Pani Monika złożyła wniosek o połączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na ½ etatu w okresie od 1 lutego do 23 maja 2018 r. W okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego Pani Monika nie chce pracować. Okres wydłużonego urlopu rodzicielskiego obliczymy według wzoru:

Okres od 1 lutego do 23 maja 2018 r. to 16 tygodni

16 tygodni : ½ etatu = 8 tygodni

W przypadku braku chęci świadczenia pracy w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, ostatnim dniem urlopu rodzicielskiego Pani Moniki będzie 22 lipca 2018 r.

Przy obliczaniu proporcjonalnego wydłużenia, gdy wynikiem jest niepełna liczba tygodni, urlopu udziela się proporcjonalnie w dniach, a niepełne dni są pomijane.

Podziel się wpisem!

Opublikuj na Facebook
Opublikuj na Twitter
Opublikuj na LinkedIn
Opublikuj na Pinterest