12 dni pracy zdalnej na żądanie w roku kalendarzowym?

Rząd przedstawił projekt przepisów dot. pracy zdalnej. Obecnie jest on konsultowany w Radzie Dialogu Społecznego. Tymczasowe rozwiązanie, które miało być jedynie deską ratunku dla przedsiębiorców i pracowników na czas pandemii, okazało się pożądaną formą wykonywania pracy dla wielu pracowników. Co dokładnie ma się zmienić?

Pandemia koronawirusa zmusiła dużą część przedsiębiorstw do przejścia w tryb pracy zdalnej. Home office okazał się dla części pracowników wygodnym rozwiązaniem, a pracodawcom zapewnił ciągłość prowadzenia biznesu. Początkowo praca zdalna (w Kodeksie pracy nazwana telepracą) była uregulowana w specustawie dotyczącej przeciwdziałania COVID-19. Nie były to jednak szczegółowe przepisy. Miały być to jedynie tymczasowe rozwiązania, które pozwalały pracodawcom jedynie na polecenie pracownikowi wykonywania pracy określonej w umowie o pracę poza siedzibą pracodawcy, (tylko np. w miejscu zamieszkania pracownika). Głównym celem przepisu było zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

W związku z tym, że wielu pracowników przyzwyczaiło się do możliwości pracowania w domu, pojawiła się konieczność jej uregulowania w Kodeksie pracy. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło pomysł przepisów dot. pracy zdalnej. Co ma się zmienić?

Hybrydowa lub stała

Dotychczas praca zdalna mogła być wykonywana jedynie w okresie pandemii oraz 3 miesiące po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemiologicznego. Teraz taka możliwość ma być zagwarantowana na stałe. Projekt ustawy zakłada, że praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (np. w miejscu zamieszkania pracownika). Będzie mogła mieć ona charakter stały, a także hybrydowy. Wszystko ma zależeć od szczególnych potrzeb pracownika i pracodawcy.

Szczegółowe zasady dotyczące wykonywania pracy zdalnej będą musiały być uregulowane, w przypadku pracodawcy, u którego działają związki zawodowe, w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową. W zakładach pracy, w których nie funkcjonują związki zawodowe, zasady pracy zdalnej powinny być uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych (np. regulaminach pracy).

Nowe prawo ma także wprowadzić możliwość składania, przez pracownika pracującego zdalnie, wniosków, które wymagają formy pisemnej (np. o czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych) także mailowo.

W projekcie ustawy jest również mowa o grupie pracowników, wobec których pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek dot. pracy zdalnej. Są to rodzice dzieci do lat 4 oraz z niepełnosprawnością. 

Pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną wszystkie niezbędne materiały i narzędzia, a także zadbać o zapewnienie pracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi narzędzi pracy. Dodatkowo będzie musiał również pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (przede wszystkim związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych). 

Autorzy projektu ustawy przewidują również możliwość wykonywania pracy zdalnej także okazjonalnie – 12 dni w roku kalendarzowym. 

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest