Wyróżnione

Artykuły

Aktualności
Kim są giggersi?
Aktualności
Przymusowy urlop możliwy?
Aktualności
Wszystko, co musisz wiedzieć o urlopie okolicznościowym
Aktualności

Kim są giggersi?

Nie byłoby ich bez nowych technologii oraz zmian deomograficzno-społecznych. Niektórzy nazwą ich roszczeniowymi i beztroskimi. Oni tymczasem ratują rynek pracy, na którym od dłuższego czasu …

Read More →
Aktualności

Przymusowy urlop możliwy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, 30 września minął ostateczny termin na udzielenie pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego. Czy w przypadku braku chęci pracownika do skorzystania z …

Read More →
Aktualności

Wszystko, co musisz wiedzieć o urlopie okolicznościowym

Ślub, narodziny dziecka lub pogrzeb najbliższych – z okazji tych ważnych życiowych wydarzeń pracownik ma prawo do dodatkowych dni wolnych. Co należy wiedzieć o urlopie …

Read More →

Wszystkie

Wpisy

Без категорії

Pобота для українців

Crew For You – це сучасне агентство з працевлаштування закордоном, яке співпрацює з місцевими та міжнародними корпораціями на польських та іноземних ринках праці. Пропозиція нашого агентства скерована як до компаній, які шукають …

więcej →
Z rynku pracy

Urlop rodzicielski łączony z pracą. To możliwe!

Kodeks pracy przewiduje możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. Ile może on trwac? Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia łączonego urlopu pracownikowi? Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie – w przypadku urodzeniu jednego …

więcej →
Z rynku pracy

Oceny pracownicze

Prawie w każdej większej korporacji spotkamy się z ocenami pracowniczymi. Dzięki niemu pracownik dostaje informacje zwrotną na temat swoich umiejętności i osiąganych wyników. Ocena pracownicza jest częścią polityki personalnej większości zagranicznych firm. …

więcej →
Z rynku pracy

Atrakcyjne wynagrodzenie to nie wszystko! Wzrasta popularność benefitów pozapłacowych

Istniejący w niektórych branżach rynek pracownika zmusza pracodawców nie tylko do oferowania atrakcyjnego wynagrodzenia, a także bogatego pakietu benefitów pozapłacowych. Benefity pozapłacowe z roku na rok stają się coraz bardziej popularniejsze. Dla …

więcej →
Z rynku pracy

PIT złożony po terminie. Co teraz?

30 kwietnia mija termin na złożenie zeznania podatkowego. Warto pamiętać o tej dacie, bo niewywiązanie się z tego obowiązku rodzi przykre konsekwencje. Obowiązek podatkowy wiąże się z samodzielnym obliczeniem podatku na wybranej …

więcej →
Z rynku pracy

Kto w Polsce zarabia średnią krajową?

Podawane co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny komunikaty dotyczące wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce często wywołują zdumienie u większości Polaków, którzy z irytacją pytają retorycznie „Kto tyle zarabia?”. Statystyki kłamią? Wg danych …

więcej →
Z rynku pracy

Assessment Center

Podczas procesu rekrutacji coraz więcej firm sięga po metodę assesment center, która pozwala na złożoną ocenę kompetencji kandydata do pracy. Jak wygląda ta metoda w praktyce? Metoda rekrutacyjna assessment center, czyli po …

więcej →
Z rynku pracy

Przekroczenie progu podatkowego – czy można płacić niższy podatek?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa pdof) dla przychodów wynikających ze stosunku pracy stosuje się skalę progresywną, czyli odpowiednio 18% lub, po przekroczeniu progu podatkowego, 32%. Czy po …

więcej →
Z rynku pracy

Coraz więcej L-4 od psychiatrów

Ze statystyk prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że z roku na rok zwiększa się liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych. ZUS w swoim raporcie Analiza przyczyn absencji chorobowej na …

więcej →
Z rynku pracy

Zadaniowy system czasu pracy nie dla każdego

Zadaniowy system czasu pracy umożliwia pewną swobodę przy planowaniu czasu pracy pracownika. W zasadzie pracodawca w ogóle nie określa czasu pracy pracownika, a jedynie zadania, które powinny być wykonane. W praktyce zadaniowy …

więcej →
Z rynku pracy

Pracownicze Plany Kapitałowe – dodatkowe fundusze na emeryturę

Projekt ustawy u pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada, że już od 1 stycznia 2019 r. niektórzy pracodawcy obejmą swoich pracowników nowym systemem oszczędzania na emeryturę. Zasady, na których opiera się polski system …

więcej →
Z rynku pracy

Urlop macierzyński i rodzicielski

Urlop macierzyński i rodzicielski są związane z rodzicielstwem pracownika. Jest to zasłużona przerwa od pracy, którą można wykorzystać na opieką nad nowonarodzonym dzieckiem. Po urodzeniu dziecka, matce przysługuje urlop macierzyński. Jest to …

więcej →
Z rynku pracy

L-4 płatne 100%? To możliwe!

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim musi liczyć się z niższą pensją za ten okres. Jednak jest kilka przypadków, kiedy pracownik niezdolny do pracy może dostać za ten okres większe wynagrodzenie. Podstawa …

więcej →
Z rynku pracy

Co można wyczytać z paska wynagrodzenia?

Mimo, że pracodawca nie ma obowiązku wydawać pracownikom comiesięcznych pasków wynagrodzeń, wielu z nich to robi. Często pracownicy otrzymując swój odcinek wypłaty niewiele z niego rozumieją. W związku z tym przygotowaliśmy krótki …

więcej →
Z rynku pracy

Jak ustalić wysokość stopy procentowej składki wypadkowej?

Do 31 stycznia płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 ubezpieczonych mają obowiązek przekazać do ZUS-u informację roczną ZUS IWA. Informację ZUS IWA składa się za pośrednictwem programu Płatnik. Wypełnia …

więcej →
Z rynku pracy

Niepełnosprawny pracownik – o czym musi pamiętać pracodawca?

Niepełnosprawnemu pracownikowi przysługują szczególne przywileje w pracy. O czym musi pamiętać pracodawca, chcący go zatrudnić? Czas pracy osoby niepełnosprawnej Czas pracy osób niepełnosprawnych jest zależny od stopnia niepełnosprawności. Osoba legitymująca się lekkim …

więcej →
Z rynku pracy

Zanim decydujesz się na urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny jest zawieszeniem stosunku pracy. Pracodawca, udzielając takiego urlopu, ma obowiązek przywrócić pracownika do pracy po jego zakończeniu. Jednak w czasie jego trwania, pracownik traci prawo do wielu prawi i przywilejów …

więcej →
Z rynku pracy

O czym powinien wiedzieć pracodawca i pracownik w 2018 r.?

Nowe minimalne wynagrodzenie, zmiany w stosowaniu 50 % kosztów uzyskania przychodu, a także elektroniczne zwolnienia lekarskie. To tylko niektóre zmiany w prawie w 2018 roku, o których muszą wiedzieć pracodawcy i pracownicy. …

więcej →
Z rynku pracy

Przestój w pracy a wynagrodzenie dla pracownika

Mimo iż kodeks pracy nie podaje legalnej definicji przestoju produkcyjnego, można ją wywnioskować z art. 81 kodeksu pracy (k.p.). Przestojem nazwiemy okres, w którym nastąpiła przerwa w działalności zakładu pracy. Jeśli została …

więcej →
Z rynku pracy

Umowa zlecenia vs. umowa o dzieło

Zarówno umowa zlecenia jaki i umowa o dzieło należą do umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że nie są regulowane przez kodeks pracy, ale przez kodeks cywilny. W tym przypadku nie można mówić o …

więcej →