Co można odliczyć od podatku w 2020 roku?

30 kwietnia to ostatni dzień na złożenie deklaracji podatkowej za 2020 r. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wstrzymaj się jeszcze chwilę i przeczytaj nasze krótkie podsumowanie ulg podatkowych, z których możesz skorzystać w 2020 r., by otrzymać zwrot podatku.

  1. ULGA NA DZIECKO

Podatnicy rozliczający się na deklaracji PIT-36 lub PIT-37 mogą odliczyć od podatku ulgę na dziecko (tzw. ulga prorodzinna). W przypadku posiadania jednego dziecka wynosi ona 1112,04 zł na rok (92,67 zł miesięcznie). Ulgę nalicza się proporcjonalnie, gdy dziecko urodziło się w trakcie roku podatkowego. Uwaga – w przypadku chęci odliczenia ulgi na jedno dziecko, obowiązuje kryterium dochodów. Nie skorzysta z niej podatnik, którego dochód, po odliczeniu składek   społecznych, przekracza 112 tys. zł. W przypadku posiadania dwóch i więcej dzieci nie ma progu dochodów. Kwota odliczenia ulgi za drugie dziecko wynosi 1112,04 zł na rok, na trzecie 2 000,04 zł, a na czwarte i kolejne – 2 700 zł.

  • IKZE

Ustawodawca daje również możliwość odliczenia od dochodu składek na IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Odliczeniu podbielają składki wpłacone w roku podatkowym na rzecz IKZE do kwoty 6 272,40 zł.  Bardzo ważne, aby rozróżnić IKZE i IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), na które również można wpłacać składki. Jednak one nie podlegają odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym. Podstawę odliczenia stanowi dokument potwierdzający wysokość zapłaconych składek w danym roku. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-36, PIT-37, PIT-28 oraz PIT-36L.

  • ULGA NA LEKI

Podatnik może również odliczyć od dochodu koszt zakupionych leków. Kwotę odliczenia należy obliczyć odejmując 100 złotych od całkowitej kwoty leków, którą miesięcznie płaci podatnik. Dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi będzie faktura. Organ podatkowy może również zarządzać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania leków. Z tej opcji mogą skorzystać osoby rozliczające się na PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28.

  • ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i w 2020 r. poniosłeś wydatki na termomodernizację, możesz skorzystać ze specjalnej ulgi na ten cel. Maksymalne odliczenie to 53 000 zł. Podstawą do skorzystania z tej preferencji podatkowej są faktury VAT. Warto pamiętać, że poniesione koszty można rozliczyć do 6 lat od poniesienia pierwszego wydatku. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy składają deklaracje PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28.

  • DAROWIZNY

Od dochodu możesz odliczyć również darowizny, które przekazałeś w 2020 r. Można je podzielić na limitowane i nielimitowane. Te pierwsze to darowizny na organizacje pożytku publicznego i kulty religijne. W tym przypadku możesz odliczyć maksymalnie do 6% swojego dochody (po odjęciu składek społecznych). Dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi jest np. potwierdzenie dokonania darowizny (np. wygenerowane z konta bankowego). Odliczenia można dokonać jedynie na formularzach PIT-36, PIT-37 i PIT-28.

Do nielimitowanych darowizn należą te przeznaczone na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów. Aby móc z niej korzystać należy posiadać potwierdzenie przyjęcia darowizny oraz potwierdzenie realizacji celu przez Kościół w terminie 2 lat. Uprawnieni do ulgi są podatnicy rozliczający się na deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-28 oraz PIT-36L.

  • KREW I OSOCZE

Jeśli w 2020 r. oddałeś krew i osocze, również możesz skorzystać z ulgi podatkowej. W przypadku krwi wysokość ulgi wynosi 130 zł za litr oddanej krwi. Maksymalnie można odliczyć, podobnie jak w przypadku darowizn limitowanych, do 6% dochodu. Podatnik, chcący skorzystać z tej preferencji musi posiadać potwierdzenie oddania krwi ze stacji krwiodawstwa. 

W przypadku osocza, do odliczenia jest możliwe 350 zł za litr. Roczny limit odliczenia nie może przekroczyć 8 750 zł. Dokumentem uprawniającym do ulgi jest zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza.

Zarówno w przypadku ulgi za oddanie krwi, jak i osocza, z tej preferencji mogą skorzystać osoby rozliczające się na formularzach PIT-36, PIT-37 i PIT-28.

  • INTERNET

Istnieje również możliwość odliczenia od dochodu kosztów dostawy internetu. Maksymalny koszt odliczenia to 760 zł. Podatnik musi posiadać dokumenty potwierdzające wysokość poniesionego wydatku. Jest jeden haczyk – skorzystać z ulgi można tylko za dwa bezpośrednio następujące po sobie lata. Mogą z niej skorzystać osoby rozliczające się na PIT-36, PIT-37 i PIT-28.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest