Czas pracy w delegacji

Pracodawca może polecić pracownikowi odbycie podróży służbowej. Specyfika niektórych zawodów charakteryzuje się dość częstymi podróżami w delegacje (np. przedstawiciel handlowy), a innych (jak np. pracownik biurowy) – bardzo sporadycznymi. Pracownik odbywający podróż służbową ma prawo do diety oraz zwrotu wszelkich wydatków związanych w odbyciem podróży (jak np. przejazdy, noclegi) do określonych limitów, które są ustalone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Nadgodziny nie należą się zawsze

Aby poprawnie rozliczyć czas pracy pracownika odbywającego delegację należy rozróżnić dwie kwestie: czas przeznaczony na dojazd do miejsca docelowego i powrót do domu lub siedziby pracodawcy oraz faktyczny czas wykonywania pracy.

Przykład nr 1:

Pracownik odbywający delegację rozpoczął ją o 8:00, wyjeżdżając z domu. Do miejsca docelowego dotarł o godzinie 12:00. w godzinach od 13:30 do 15:00 miał zaplanowane spotkanie z klientem. O 15:30 pracownik pojechał zjeść obiad o od 16:30 rozpoczął podróż powrotną. Do domu dotarł o godz. 20:00. Czy pracownik ma prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę w nadgodzinach?

Nie. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Podczas delegacji pracownik wykonywał swoją pracę jedynie przez 1,5 godz. (od 13:30 do 15:00). Pozostały czas pracownik wykorzystał na dojazd do miejsca docelowego, obiad i powrót do domu. Oczywiście pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za cały dzień (8 godz.), ponieważ podróżował w interesie i na polecenie pracodawcy, jednak pracodawca nie ma obowiązku dodatkowo wynagradzać go za czas przeznaczony na powrót.

Z powyższym często nie zgadzają się pracownicy i nieraz niezbyt chętnie jeżdżą w delegację. Nietrudno im się dziwić w tej kwestii. Pomimo, iż nieraz realnie wykonują pracę jedynie przez kilka godzin, często podróż trwa na tyle długo, że w domu wracają późno. Oznacza to niejako, że pracownik swój prywatny czas poświęca na sprawy związane ze swoją pracą. Często pracodawcy idą na rękę pracownikom i zgadzają się na wypłatę nadgodzin, jednak robią to z własnej inicjatywy (nie mają takiego obowiązku).

Roszczenie o wypłatę wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny może mieć natomiast pracownik, który pełni funkcję kierowcy dla innych pracowników.

Przykład nr 2

Pan Jacek, zatrudniony na stanowisku logistyka, dostał polecenie od swojego pracodawcy, aby zawieźć trzech innych pracowników na targi branżowe. Zgodnie z harmonogramem Pan Jacek pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00). Podróż służbowa rozpoczęła się o godz. 8:00. Pracownicy dotarli do miejsca docelowego o 11:00. Targi trwały od 12:00 do 16:00. Podróż służbowa zakończyła się o godz. 19:00. W związku z tym, że podczas delegacji Pan Jacek pełnił funkcję kierowcy, to kierując pojazdem wykonywał czynności pracownicze. Dlatego pracodawca powinien zrekompensować mu pracę w godzinach nadliczbowych albo czasem wolnym albo wynagrodzeniem i dodatkiem.

Odpoczynek musi być!

Rozliczając czas pracy pracownika w delegacji, pracodawca musi zwracać szczególną uwagę na to, aby został zachowany 11-godzinny odpoczynek dobowy.

Przykład nr 3:

Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W środę pojechał w delegację i wrócił z niej o północy.

Jeśli pracownik przyjdzie w czwartek do pracy zgodnie ze swoim rozkładem czasu pracy, czyli na godz.8:00, wówczas nie będzie miał zapewnionego 11-godzinnego odpoczynku dobowego. W takiej sytuacji pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę, o godzinie zakończenia podróży służbowej, a pracodawca powinien polecić mu przyjście do pracy na godzinę 11:00. Wówczas odpoczynek dobowy zostanie zachowany. Warto również dodać, że mimo, iż pracownik przyjdzie do pracy o 3 godziny później, i tak powinien zakończyć pracę zgodnie z jego harmonogramem, czyli o 16:00, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia (czyli za 8 godz.) za dany dzień.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest