Czy można wyjechać na urlop na L4?

Zwolnienie lekarskie to płatna usprawiedliwiona nieobecność w pracy z powodu choroby. Wystawia je lekarz po konsultacji z pacjentem. Celem zwolnienia lekarskiego jest kuracja, a także odpoczynek niezbędny do szybkiego powrotu do zdrowia oraz co za tym idzie, do pracy.

Celem zwolnienia lekarskiego jest szybki powrót do zdrowia. Należy wtedy odpoczywać i stosować się do zaleceń lekarza. Dlatego, przykładowo – wykonywanie ciężkich prac w domu jak np. remont – jest wykluczone, ponieważ nie prowadzi do polepszenia się stanu zdrowia, tylko wręcz przeciwnie – może skutkować jego pogorszeniem. Nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego może zostać uznane za działanie na szkodę pracodawcy i skutkować nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.

Pracodawca lub ZUS mogę skontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim i zweryfikować, czy wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli okaże się, że pracownik wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, ZUS lub pracodawca mogą uznać, że zwolnienie lekarskie jest bezzasadne. Pracownik może stracić prawo do zasiłku (płatnego ze środków ZUS) lub wynagrodzenia chorobowego (płatnego ze środków pracodawcy) za cały okres zwolnienia lekarskiego. 

Przypomnijmy, że przez pierwsze 33 dni (w przypadku pracowników do 55 roku życia) lub 14 dni (w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia) koszt wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika ponosi pracodawca. Natomiast odpowiednio od 34 i 15 dnia, płatnikiem zasiłków jest już ZUS.

Zależy od lekarza

Stan zdrowia chorego pracownika ocenia jego lekarz. Przeprowadzając wywiad lekarski, wystawia zwolnienie lekarskie i określa czy stan chorego wymaga niechodzenia z domu i leżenia w łóżku, czy pozwala na przemieszanie się i normalne funkcjonowanie. Na zwolnieniu lekarskim są to cyferki 1 lub 2.

Obowiązkiem pacjenta jest stosowanie się do zaleceń lekarza. Jeśli pracownik ma zostać w domu i odpoczywać w łóżku, musi to zrobić.

Jeśli pracownik ma na zwolnieniu lekarskim adnotację, że może chodzić, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyszedł z domu po zakupy czy na spacer. Wszystko zależy również od jednostki chorobowej. Pracownik ze zwolnieniem od psychiatry może pozwolić sobie na większą aktywność niż osoba z grypą. Do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie i z rozsądkiem.

Urlop na L4?

Co może zrobić pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie na okres wcześniej zaplanowanego urlopu? Zatrudniony, który otrzyma L4 na okres, który pokrywa się z jego wcześniej zaplanowanym urlopem, automatycznie go anuluje i zastępuje zwolnieniem lekarskim. Pracownik może ewentualnie odmówić lekarzowi przyjęcia zwolnienia lekarskiego i zdecydować się na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Jeśli jednak zwolnienie lekarskie ma status obowiązujący, wyjazd na wcześniej zaplanowany urlop podczas zwolnienia lekarskiego jest możliwy pod pewnymi warunkami.

Pracownik musi przede wszystkim poinformować pracodawcę o zmianie miejsca pobytu podczas zwolnienia lekarskiego. Jednak najważniejsze jest, aby podczas wyjazdu, stosował się do zaleceń lekarza i unikał wszelkiego rodzaju aktywności, które mogły przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia.

Dla bezpieczeństwa pracownik powinien również skonsultować się lekarzem prowadzącym i poprosić go o opinię na temat swojego stanu zdrowia i zapytać, czy są jakieś przeciwskazania, które mógłby wykluczyć możliwość wyjazdu.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest