Czy posiłki finansowane przez pracodawcę są dla pracownika przychodem?

W wyścigu o pozyskanie pracownika pracodawcy prześcigają się w w coraz to hojniejszych pomysłach, by przekonać do siebie kandydata do pracy. Według opinii coraz większej liczby pracowników same wynagrodzenie to za mało. Kandydaci chcą również atrakcyjnej oferty benefitów pozapłacowych. Do jednych z nich zaliczają się posiłki finansowane przez pracodawcę.

Pakiet posiłków finansowanych przez pracodawcę ma w swojej ofercie coraz większa liczba firm. Bezpłatne lunche są bardzo ciekawą propozycją dla pracowników. Najczęściej są one realizowane w formie karty lub bonu. Pułapka polega na tym, że, choć w niedużej mierze, pracownik również ponosi ich koszt.

Bezpłatny posiłek jest przychodem?

Zgodnie z przepisami podatkowymi wartość pozapłacowych benefitów pracowniczych jest nieodpłatnym świadczeniem dla pracownika i stanowi dla niego przychód, jeśli spełnia łącznie trzy przesłanki. Określił je Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 8 lipca 2015 r. (syg. akt K 7/13). Przede wszystkim należy ocenić czy pracownik wyraził zgodnie na skorzystanie z niego w 100% dobrowolnie. Drugi warunek to sprawdzenie czy dane świadczenie było w interesie pracownika czy pracodawcy. W związku z tym, jeśli spowodowało to, że pracownik mógł uniknąć poniesienia danego wydatku, to należy uznać, że była to korzyść dla pracownika. Trzecia kwestia, to poddanie analizie czy korzyść jest przypisana indywidualnemu pracownikowi. Dlatego jeśli pracodawca prowadzi dla każdego pracownika ewidencję sfinansowanych posiłków, wówczas można uznać, że taki posiłek jest świadczeniem zindywidualizowanym.

Jeśli wszystkie trzy przesłanki zostaną spełnione, wówczas należy uznać, że takie świadczenie stanowi dla pracownika przychód.

Podatek – tak, składki społeczne – nie

Uznanie wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków za przychód ze stosunku pracy dla pracownika oznacza, że musi on zapłacić od tej kwoty podatek. Jeśli chodzi o składki społeczne to pracodawca możne zastosować zwolnienie, jeśli wysokość świadczenia nie przekracza 190 zł na miesiąc. Należy pamiętać, że składki ZUS będzie trzeba zapłacić, jeśli pracodawca zamiast karty lunchowej przekaże pracownikowi pieniężny ekwiwalent na jego zakup.

Przykład

Pracodawca finansuje lunch Panu Piotrowi. Miesięczna kwota dofinansowania to 150 zł. Jak należy je rozliczyć?

Pan Piotr musi zapłacić od kwoty lunchu zaliczkę na podatek. Wyniesie ona ok. 26 złotych. W związku z tym, że kwota przyznanego dofinansowanie nie jest wyższa niż 190 zł, pracownik nie musi płacić składek społecznych od kwoty 150 zł. Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia Pan Piotr otrzyma wynagrodzenie niższe o kwotę 26 zł.

Posiłek w ramach nagrody na nadgodziny

W myśl interpretacji fiskusa posiłek finansowany przez pracodawcę nie będzie przychodem dla pracownika, jeśli pracodawca zapewnił mu go w związku z jego pracą w godzinach nadliczbowych. Dlaczego? Tak, jak TK określił w swoim wyroku – aby dane nieodpłatne świadczenie mogło zostać uznane za przychód dla pracownika, musi zostać spełnione w jego interesie. W tym przypadku finansowanie lunchu dla pracownika pracującego w nadgodzinach jest uznawane przez skarbówkę jako działanie w interesie pracodawcy, a nie pracownika. Gdyby nie fakt, że przez szczególne potrzeby pracodawcy, musiał on zostać w pracy dłużej, nie musiałby korzystać z posiłku sfinansowanego przez pracodawcę.

Źródło
prawo.pl

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest