Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Pracodawca ma prawo przerwać urlop pracownika i wezwać go do pracy w trybie pilnym? Tak. Jednak musi mieć ku temu ważny powód i w zamian zwrócić pracownikowi wszystkie poniesione koszty związane z przerwaniem urlopu.

Przepisy kodeksu pracy dają pracodawcy możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Jednak nie precyzują dokładnie kiedy takie odwołanie będzie uzasadnione z punktu widzenia przepisów prawa pracy. Wspominają jedynie o powstaniu sytuacji, w której obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna i wymagana przez okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Oznacza to, że pracodawca, w chwili wyrażenia zgody na urlop, nie mógł przewidzieć powstania tego typu zdarzenia. Jednak takie określenie w dalszym ciągu daje  możliwość dość swobodnej interpretacji zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika.

Jeśli pracownik będzie w stanie udowodnić, że jego odwołanie z urlopu miało charakter bezzasadny, ma prawo domagać się odszkodowania a podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Koszty poniesie pracodawca

Zanim pracodawca podejmie decyzję o odwołaniu z urlopu swojego pracownika, musi zastanowić się, czy rzeczywiście mu się to opłaci. W związku z nagłym wezwaniem do zakładu pracy podwładnego przebywającego na wypoczynku, pracodawca oprócz wypłaty wynagrodzenia za przepracowany czas, jest zobowiązany zwrócić pracownikowi wszystkie koszty związane z organizacją wypoczynku przez niego poniesione. Wydatki te muszą być potwierdzone rachunkami lub fakturami. Mogą być to również bilety lotnicze lub kolejowe. Co więcej, pracodawca musi również zwrócić pracownikowi koszty związane z wypoczynkiem jego rodziny, jeśli nie mogła kontynuować wypoczynku.

Jeśli pracownik nie otrzyma od pracodawcy zwrotu kosztów urlopu, ma prawo wnieść o to roszczenie do sądu pracy.

Można sms-em lub e-mailem

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu podczas rozmowy telefonicznej lub wysyłając sms-a albo e-maila. Wybierając dwie ostatnie formy, pracodawca musi mieć jednak pewność, że pracownik odczytał wiadomość. W razie sporu, to na przełożonym leży ciężar dowodowy.

Odwołany z urlopu pracownik ma obowiązek stawienia się w pracy w wskazanym przez pracodawcę terminie. Zignorowanie polecenia przełożonego jest równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, co, w dalszej kolejności, daje pracodawcy podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. „dyscyplinarka”).

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest