Czy pracodawca może zwolnić za romans w pracy?

Z opublikowanego w 2011 roku raportu Centrum Badań Opinii Publicznej dotyczącego zdrad i romansów Polaków wynika, że aż 34% Polaków nawiązało romans w miejscu pracy. Ten wynik nie powinien jednak nikogo dziwić. W pracy spędzamy przecież 8 godzin dziennie. To, w niejednym przypadku, więcej niż czas poświęcony rodzinie w ciągu dnia. 

Wspólne lunche i rozmowy przy ekspresie do kawy czy wreszcie nadgodziny spędzone nad projektami. Czas spędzony w pracy z osobami, które lubimy i cenimy z pewnością zbliża i może być początkiem miłosnych relacji między pracownikami. W niektórych przypadkach mają swój finał na ślubnym kobiercu, a nieraz kończą się jeszcze szybciej niż zaczęły. Czy kwestie romansów w miejscu pracy są w jakiś sposób uregulowane prawnie?

Negatywne skutki dla przedsiębiorstwa

W polskim regulacjach prawnych nie ma przewidzianych żadnych negatywnych sankcji za nawiązanie romansu w miejscu pracy. Wiele firm tą kwestię ma uregulowaną w wewnętrznych regulaminach. Pracodawcy nie zawsze patrzą przychylnym okiem na romansujących pracowników. Przygody miłosne w firmie często kończą się burzliwym rozstaniem. Atmosfera skandalu i plotek wynikająca z firmowego flirtu często bezpośrednio wpływają na jakość wykonywanej pracy, co może rzutować na wizerunek przedsiębiorstwa lub jego wynik finansowy.

W związku z tym nasuwa się pytanie: czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu nawiązania romansu w miejscu pracy? I tak i nie. Jeśli pracownika i pracodawcę wiąże umowa na czas określony, pracodawca może wypowiedzieć taką umowę bez podawania przyczyny zachowując okres wypowiedzenia określony w kodeksie pracy. Natomiast jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony nie będzie już tak łatwo. Pracodawca, chcąc wypowiedzieć umowę bezterminową, musi podać niepodważalną przyczynę, takiego działania. Uzasadnienie wypowiedzenia jest bardzo ważne z punktu widzenia interesów pracodawcy, w sytuacji odwołania się pracownika do sądu pracy. Podsumowując pracodawca nie może zwolnić podwładnych za sam fakt nawiązania romansu w miejscu pracy. Jednak jeśli romans miedzy pracownikami jest pośrednią przyczyną jakieś sytuacji, która później wpłynęła jednoznacznie np. na straty, jakie poniósł pracodawca, wówczas zwolnienie z pracy będzie uzasadnione.

Sędzia i adwokat nie staną przed ołtarzem

Sytuacja komplikuje się bardziej, gdy romans nawiązują np. kierownik działu ze swoją podwładną. Taka relacja może mieć negatywne skutki dla atmosfery w organizacji. Powstaje bowiem domniemanie, że intymna relacja przełożonego i podwładnej, może wpływać na decyzje dot. awansu czy inne kwestie kadrowe w firmie. Pracodawca nie ma jednak do dyspozycji żadnych prawnych narzędzi, aby nie dopuścić do takiej relacji.

Istnieją jednak grupy zawodowe, w których zawieranie sformalizowanych związków małżeńskich jest zabronione. Przykładowo w 1999 roku Trybunał Konstytucji orzekł, że małżeństwa zawierane między sędziami, radcami prawnymi i adwokatami. TK stwierdził, że taki zakaz jest gwarancją sędziowskiej bezstronności.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest