Czy zmiana czasu wypływa na wynagrodzenie pracownika?

W ostatni weekend października zawsze zmieniamy czas z letniego na zimowy. Wskazówki zegara cofnęliśmy z godziny 3:00 na 2:00, tym samym zyskując dodatkową godzinę snu. W związku z tym, osoby pracujące w nocy, wykonywały swoje obowiązki o godzinę dłużej. Jak należy rozliczyć ten czas?

Pracownicy pracujący w nocy z 30 na 31 października 2021 r. będą pracować 9 godzin, zamiast 8. Ten dodatkowy czas pracy należy rozliczyć jako godzinę nadliczbową.  W związku z tym pracownikowi należna jest albo rekompensata finansowa, albo odbiór czasu wolnego. Jeśli w danym zakładzie pracy godziny nocne są ustalone między godziną 22:00 w nocy a 6:00 rano, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie na pracę wykonaną oraz dodatek 100%. Przysługuje on bowiem za pracę w godzinach nadliczbowych, przypadającą w porze nocnej. Mówi o tym art. 1511 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy.

Oprócz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom przysługuje również dodatek za pracę w nocy. Stanowi on 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na postawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w danym roku kalendarzowym. Rozliczając czas pracy zatrudnionym w porze nocnej w ostatni weekend października, należy uwzględnić 9 godzin z dodatkiem, o którym mowa powyżej.

Powyższa zasada nie wynika wprost z przepisów. Zgodnie z art. 1517 Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy 21.00 a 7.00. Praca przypadająca w tym przedziale czasowym jest pracą w porze nocnej, za którą pracownikowi przysługuje wspomniany dodatek. Przepis ten nie przewiduje możliwości, aby pora nocna trwała aż 9 godzin. Należy jednak przyjąć, że sytuacja zmiany czasu jest wyjątkiem od reguły. Gdyby pracodawca chciał sztywno trzymać się przepisów kodeksowych, działałby na niekorzyść pracownika, co również jest sprzeczne z prawem pracy.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku, gdy pracodawca zleci pracownikom dodatkową przerwę w pracy z powodu zmiany czasu, wynagrodzenie za pracę nadliczbową oraz dodatek za pracę w nocy nie będą przysługiwały. Dodatkowa przerwa nie jest wliczana do czasu pracy i wynagrodzenie za nią nie przysługuje.

A jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika ma zmiana czasu z zimowego na letni? Przypomnimy, że ma to miejsce w ostatni weekend marca. Wtedy przesuwamy wskazówki zegara z 2:00 na 3:00. Pracownicy zatrudnieni na III zmianę (od 22:00 do 6:00) pracują wtedy o godzinę krócej. Czy wtedy należy pomniejszyć ich wynagrodzenie? Niewypracowanie pełnego wymiaru czasu pracy, z powodu zmiany czasu nie może powodować negatywnych konsekwencji dla pracownika. W związku z tym należy im wypłacić całą dniówkę (obejmującą 8 godzin), z czego 7 godzin to wynagrodzenie za czas faktycznie przepracowany, a 8 godzina stanowi tzw. płatny przestój. Inaczej jest z dodatkiem za pracę w nocy. Przysługuje on za 7, a nie za 8 godzin.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest