Dla pracodawcy

Jesteśmy nowoczesną i kreatywną w działaniu agencją pracy. Nasz zespół składa się ze specjalistów, którzy bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy zaproponują Państwu najbardziej optymalne rozwiązania z obszaru Human Resources.

Wspieramy naszych Klientów i dostarczamy rozwiązania HR z obszaru:

pracy tymczasowej (leasingu Pracowników)

Praca Tymczasowa (leasing Pracowników)

Usługa pracy tymczasowej pozwala obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć bieżące potrzeby rekrutacyjne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Korzyści dla Klientów korzystających z usługi pracy tymczasowej:

 • elastyczność zatrudnienia
 • obniżenie oraz kontrola kosztów całkowitych
 • obniżenie ilości etatów do minimum
 • odciążenie działu kadrowo-płacowego
zatrudnienia osób z poza Polski

Crew For You  jako Agencja Pracy Tymczasowej bierze na siebie ciężar wszelkich formalności związanych z obsługą Pracowników z zagranicy:

 • Doradztwa w obszarze całego procesu legalizacji zatrudnienia i pobytu, rozliczania
 • Cudzoziemców; rekrutacji i selekcji Pracowników/Zleceniobiorców z Ukrainy
 • Organizacji wszystkich  formalności prawnych oraz administracyjnych związanych z legalizacją pobytu i pracy Cudzoziemców (zezwoleń na pracę, wniosków wizowych, kart pobytu, badań, kursów i szkoleń) oraz kontakty z min: ZUS, PUP, Urząd Wojewódzki, straż Graniczna oraz stosowne Ministerstwa.
 • rozliczenia kadrowo-płacowe z pracownikami oraz urzędami i instytucjami
 • organizację miejsc noclegowych oraz transport do miejsca wykonywania pracy
 • pomoc w otwieraniu rachunków dla Obywateli Ukrainy w banku, który zapewnia bezpłatne min. prowadzenie konta przy jednej płatności kartą lub BLIKiem miesięcznie, wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce, przelewy internetowe i mobilne oraz Obsługę przez Call Center w języku Ukraińskim

! Zapewniamy dwujęzycznego Koordynatora wspierającego stałą komunikację z Państwem oraz Pracownikami. Oddelegowywane osoby pozostają pod stałą opieką naszych koordynatorów, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu mogą w pełni skupić się na wykonywaniu powierzonej pracy.

Naszym celem jest odciążenie i przejęcie obowiązków związanych z przeprowadzaniem rekrutacji, outsourcingiem pracowników oraz obsługą kadrowo-płacową. Jest to ograniczenie kosztów, ale również zbędnej biurokracji. Naszą współpracę mogą Państwo wliczyć w koszty prowadzenia działalności, co pozwoli na optymalizację wydatków.

rekrutacji stałych

Przekazanie nam projektów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla to rozwiązanie, dające naszym Klientom możliwość zatrudnienia najlepszych Kandydatów.

Specjalizujemy się w rekrutacji z sektorów : 

 • Sprzedaż
 • Logistyka  
 • Administracja  
 • Inżynieria  
 • Marketing 
 • Bankowość  
 • Produkcja  
 • Farmacja
 • Obsługa klienta 

Współpraca z Crew For You  to szereg możliwości!

Docieramy do najlepszych Kandydatów stosując najnowocześniejsze metody oraz narzędzia:

 • direct search,
 • executive search
 • headhunting 

Wspólnie z naszymi Klientami określamy i implementujemy najlepsze możliwe rozwiązania. 

outsourcing kadr i płac

Nasza oferta obejmuje prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Państwa organizacji, a także kontrolę ważności badań z zakresu medycyny pracy oraz szkoleń BHP. Dodatkowo nasza agencja zajmie się rozliczaniem czasu pracy, naliczaniem wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych (w tym umów kadr menedżerskich). Zajmiemy się również sporządzeniem deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS, a także ich korektą.

innowacyjnych rozwiązaniach IT dla HR

Videoaudyt:

 • polega na zdalnej cyklicznej weryfikacji wielu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie lub placówce usługowo – handlowej w oparciu o istniejący system CCTV
 • usługa składa się z systematycznych wizyt operatora poprzez system video w celu dokonania badań na  podstawie wcześniej przygotowanego scenariusza zdarzeń.
 • do przeprowadzenia videoaudytu nasi operatorzy wykorzystują innowacyjną platformę audytową.

Co możemy sprawdzać podczas videoaudytu :

 • standardy pracy (np. dress code, liczba osób w poszczególnych strefach, stan przygotowania do pracy, sposób pracy na stanowisku, porządek w strefach, odprawy pracownicze, itp.)
 • ocena jakości obsługi Klienta
 • weryfikacja pracy dostawców i usługodawców zewnętrznych wsparcie zdalne dla audytów wewnętrznych (np. HACCP, ISO) weryfikacja w  sposób zdalny alarmów generowanych przez  czujniki (bez konieczności angażowania personelu firmy w mało istotnych kwestiach)

Budujemy naszą pozycję w oparciu o uczciwość i rzetelne wywiązywanie się z powierzonych nam projektów.

Dzięki zaangażowaniu w wykonywaną pracę cieszymy się zaufaniem naszych kontrahentów. Dysponujemy potencjałem i możliwościami do realizacji masowych projektów rekrutacyjnych – W krótkim czasie jesteśmy w stanie dostarczyć Pracowników, wykorzystując do tego własne oddziały rekrutacyjne w Polsce, Europie Wschodniej oraz w innych częściach świata.

Model współpracy:

spotkanie oraz analiza potrzeb Kontrahenta

podpisanie umowy

określenie procedur

delegowanie Pracowników w ramach przyjętego modelu współpracy

stała obsługa przez nasz dział Customer Care

1
2
3
4
5

Dlaczego Crew For You

Jesteśmy nowoczesną i kreatywną w działaniu agencją pracy. Nasz zespół składa się ze specjalistów, którzy bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy zaproponują Państwu najbardziej optymalne rozwiązania z obszaru Human Resources.

budujemy naszą pozycję w oparciu o uczciwe i rzetelne wywiązywanie się z powierzonych nam projektów

dzięki zaangażowaniu w wykonywaną pracę cieszymy się zaufaniem naszych kontrahentów

dysponujemy potencjałem i możliwościami do realizacji masowych projektów rekrutacyjnych

nasi kontrahenci mają możliwość wliczenia usługi w koszty prowadzenia działalności

wspieramy w uzupełnieniu wakatów ograniczających pełne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa

gwarantujemy elastyczność zatrudnienia uwzględniająca zmienne wymagania przedsiębiorstwa

redukujemy koszty rekrutacji nawet o 30% oraz znaczne ich przyspieszenie

minimalizujemy wahania liczby zatrudnionych pracowników