Dofinansowanie do okularów korekcyjnych pracownika

Stażysta, specjalista i dyrektor – nieważne jakie stanowisko zajmujesz. Jeśli pracujesz przed ekranem komputera powyżej 4 godzin dziennie i okulista zaleci ci pracę w szkłach korekcyjnych, możesz domagać się od pracodawcy ich dofinansowania.

Prawo pracownika do refundacji zakupu szkieł korekcyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W myśl § 8 ust.2 pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swojemu pracownikowi zwrotu poniesionych kosztów w związku z kupnem okularów korekcyjnych, jeśli wprost wynika to z zaleceń lekarza.

W praktyce oznacza to, że pracodawca w skierowaniu na wstępne, kontrolne lub okresowe badania z zakresu medycyny pracy, w części dotyczącej czynników szkodliwych na danym stanowisku pracy, wpisuje, że pracownik będzie wykonywać (lub wykonuje) pracę przed ekranem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Dla lekarza jest to sygnał, że takiego pracownika należy skonsultować okulistyczne. W przypadku wady wzroku okulista w orzeczeniu lekarskim do zaleceń wpisze konieczność pracy w szkłach korekcyjnych.

To pracodawca decyduje

Wysokość dofinansowania na zakup okularów korekcyjnych nie wynika wprost z żadnego aktu prawnego. Ta kwestia powinna być uregulowana w regulaminie pracy lub, jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do jego tworzenia, w innych aktach wewnątrzzakładowych. Ogólnie przyjmuje się, że kwota dofinansowania powinna być równowartością najtańszych oprawek i szkieł korekcyjnych. Jeśli pracownik chce wybrać droższe czy modniejsze oprawki, co do zasady powinien to pokryć z własnej kieszeni. Dopuszczalna jest również refundacja zakupu szkieł korekcyjnych, jeśli spełniają ten sam, co szkła, cel.

Przepisy nie regulują również kwestii częstotliwości wypłacania pracownikowi takiego dofinansowania. Pracodawca powinien to również dookreślić w swoich przepisach wewnątrzzakładowych.

Kwota dofinansowania okularów przez pracodawcę jest przychodem dla pracownika, lecz w myśl przepisów składkowych i podatkowych korzysta ze zwolnienia i pracownik nie płaci od niej ani podatku, ani składek społecznych.

Uzależnienie przyznania pracownikowi dofinansowania na zakup szkieł korekcyjnych od, np., stażu pracy w danym zakładzie pracy nie jest zgodnie z przepisami rozporządzenia. Z prawnego punktu widzenia może być to również potraktowane jako przejaw nierównego traktowania pracowników. Dofinansowanie, o którym mowa, należy się tak samo pracownikowi kadry menedżerskiej, jak stażyście zatrudnionemu na podstawie umowy na okres próbny.

Co ze zleceniobiorcami?

Przepisy rozporządzenia wprost określają, że z prawa do refundacji zakupu okularów korekcyjnych mogą korzystać pracownicy. Osoby zatrudnione na umowę zlecenia nie są objęte tym przywilejem.  Oczywiście, zleceniodawca może sprezentować zleceniobiorcy okulary korekcyjne, ale wówczas trzeba to potraktować jako nieodpłatne świadczenie, od którego należy potrącić składki społeczne i podatek.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest