Jak obliczyć urlop proporcjonalny do okresu zatrudniania?

Jak obliczyć przysługujący urlop wypoczynkowy, gdy okres zatrudnienia jest mniejszy niż rok? Co ma znaczenie przy ustalaniu liczby dni urlopu?

Przypomnijmy, że pracownik ma prawo do 20 lub do 26 dni urlopu w roku kalendarzowym. Na długość wymiaru rocznego ma wpływ tzw. staż urlopowy. Zaliczamy do niego długość pobierania nauki w szkole, a także okres zatrudnienia wynikający ze świadectw pracy. Na długość urlopu wypoczynkowego nie mają wpływu ani długość zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, ani okres prowadzenia działalności gospodarczej.

Liczbę dni urlopu wypoczynkowego naliczamy proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Przykład nr 1:

Pani Katarzyna ma udokumentowane prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracodawca zatrudnił ją 20 września 2021 r. na 3-miesięczny okres próbny, który zakończy się 19 grudnia 2021 r. Ile dni urlopu przysługuje Pani Katarzynie?

Liczbę dni urlopu należy obliczyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, ustalając ile dni urlopu przysługuje na miesiąc:

26 dni : 12 miesięcy = 2,1666 dnia

Następnie wynik należy przemnożyć przez liczbę miesięcy zatrudnienia. W przypadku Pani Katarzyny będą to 4 miesiące (od stycznia do kwietnia)

2,166 dnia * 4 miesiące = 6,5 dnia

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy urlop zawsze należy zaokrąglać w górę. W związku z tym, Pani Katarzyna nabędzie prawo do  7 dni urlopu wypoczynkowego w okresie zatrudniania od 20 września do 19 grudnia.

Ważny jest limit roczny

Pracodawca ustalając, proporcjonalny do okresu zatrudnienia, przysługujący wymiar urlopu wypoczynkowego, powinien zwrócić uwagę na to, ile pracownik już wykorzystał dni urlopu w innym zakładzie pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik nie może mieć przyznane więcej niż 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego na rok. Informacja o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym znajduje się świadectwie pracy z poprzedniego miejsca pracy (z tego samego roku kalendarzowego).

Przykład nr 2:

Pani Katarzyna ma udokumentowane prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracodawca zatrudnił ją 20 września 2021 r. na 3-miesięczny okres próbny, który zakończy się 19 grudnia 2021 r.. W świadectwie pracy od poprzedniego pracodawcy znajduje się informacja, że w w 2021 r. wykorzystała 20 dni urlopu wypoczynkowego.  Ile urlopu przysługuje Pani Katarzynie w nowym miejscu pracy?

Z przykładu pierwszego wiemy, że pracodawca pierwotnie ustalił wymiar urlopu w wymiarze 7 dni. W związku z tym, że w świadectwie pracy od poprzedniego pracodawca znajduje się informacja, że Pani Katarzyna wykorzystała już 20 dni urlopu wypoczynkowego, wymiar należy ustalić na nowo.

Pani Katarzyna ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Jeśli prawodawca przyznałby jej 7 dni (zgodnie z wyliczeniami z przykładu pierwszego), jej wymiar roczny wzrósłby do 27 dni. W związku z tym, pracodawca powinien odjąć od rocznego wymiaru urlopu, liczbę dni urlopu już wykorzystaną u poprzedniego pracodawcy:

26 dni wymiaru rocznego – 20 dni urlopu wykorzystanego u poprzedniego pracodawcy = 6 dni urlopu

Urlop a pierwsza praca

W przypadku osób, które pierwszy raz podejmują pracę w oparciu o umowę o pracę, przysługujący urlop wypoczynkowy liczy się w inny sposób.

Zgodnie z zasadą zawartą w art. 153 Kodeksu pracy, „pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku”.

Przykład nr 3:

Pan Paweł podjął pierwszą pracę 8 marca 2021 roku. Kiedy nabędzie prawo do pierwszych dni urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z zasadą z art. 153 KP, prawdo do pierwszego urlopu wypoczynkowego nabierze po upływie miesiąca, czyli 7 kwietnia. Będzie mógł wtedy wykorzystać 1,66 dnia (czyli w przybliżeniu 2 dni) urlopu. W kolejnym roku kalendarzowym ( czyli w 2022 r.), jego roczny wymiar urlopu wyniesie już 20 dni.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest