Jak ustalić wynagrodzenie pracownika tymczasowego?

Pracownik tymczasowy jest zatrudniony w agencji pracy, której zadaniem jest znalezienie dla niego odpowiedniego zatrudnienia. Pracownik agencji pracy tymczasowej jest delegowany do pracy do tzw. pracodawcy-użytkownika. Jednak należy pamiętać, że to agencja pracy jest właściwym pracodawcą pracownika tymczasowego, do którego powinien on kierować swoje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia.

Zasada wynagradzania pracownika tymczasowego

Najważniejsza zasada – wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne ustalane przez rząd każdego roku.

Jednocześnie pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Reguła ta ma zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia pracownika agencji pracy tymczasowej.

Wysokość jego pensji jest ustalana przez agencję pracy, która działa w porozumieniu z pracodawcą użytkownikiem, który musi przekazać agencji informację o siatce wynagrodzeń obowiązującej w jego zakładzie pracy. Na tej podstawie agencja pracy ustala stawkę wynagrodzenia, którą proponuje swojemu pracownikowi.

Jeśli wynagrodzenie proponowane przez pracodawcę-użytkownika jest zbyt niskie i, co za tym idzie, staje się przyczyną uniemożliwiającą przeprowadzanie rekrutacji odpowiednich kandydatów do pracy, agencja pracy ma prawo odmówić zrealizowania usługi dostarczenia kadry dla pracodawcy-użytkownika.

Ile na pracownikach zarabia agencja?

To chyba najpowszechniejszy mit, w który wciąż wierzy wielu. Pracownicy tymczasowi często obawiają się, że agencja pracy będzie odliczać marżę z ich wynagrodzenia za to, że znalazła im pracę. Tymczasem w praktyce działa to dokładnie na odwrót.

Przypomnijmy krótko, jak działa agencja pracy tymczasowej. Ma ona dwa główne cele.

Pierwszy to pozyskanie jak największej liczby klientów, czyli pracodawców-użytkowników. Im większy i bardziej zróżnicowany wachlarz klientów – tym lepiej. Następnie agencja podpisuje z nimi umowy, w których zobowiązuje się do dostarczenia im pracowników za odpowiednim wygrodzeniem.

Drugi to zbudowanie możliwie jak największej bazy pracowników tymczasowych, którzy mogliby podjąć pracę u jej klientów.

Jak widać, agencja pracy nie jest instytucją charytatywną i nie rekrutuje pracowników za darmo. Jednak koszty świadczenia usług ponosi pracodawca-użytkownik, a nie pracownik tymczasowy.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest