Koszty pracodawcy pójdą w górę od nowego roku

Już od 1 stycznia 2019 r. rząd planuje obciążyć pracodawców dodatkową składką, która ma zasilić Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Konfederacja Lewiatan ostrzega: składka na Fundusz Solidarnościowy to trzecia, obok Pracowniczych Planów Kapitałowych i zniesienia limitu składek, propozycja, która zwiększy koszty pracodawcy.

Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy) jest odpowiedzią na nagłośniony ostatnimi czasy problem wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych. Obok nowej składki po stronie pracodawcy, Fundusz ma zasilić również tzw. danina solidarnościowa, którą płacić mają osoby, których przychody w roku podatkowym przekroczyły 1 mln zł.

Za kogo nie trzeba płacić składki?

Składki na Fundusz Solidarnościowy będą obowiązkowe. Przedsiębiorca będzie musiał je opłacać za każdego zatrudnionego (także zleceniobiorcę) z pewnymi wyjątkami, którymi objęte są m.in osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich. Pracodawca nie będzie musiał ich opłacać za mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia, a także kobiet, które skończyły 55 lat.

Nowa składka będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a jej wysokość określać będzie ustawa budżetowa. Jak podkreśla Konfederacja Lewiatan, skoro wysokość składki ma być uzależniona od ustawy budżetowej, która jest uchwalana co rok, koszty pracodawcy będą wzrastać w sposób nieprzewidywalny.

Na początku nowa składka ma stanowić część (0,15%) składki na Fundusz Pracy, na który wynosi obecnie 2,45%.

Bierzemy przykład z Europy

Projekt ustawy określa, że środki zasilające Fundusz Solidarnościowy będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu aktywizacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Ministerstwo przekonuje, że wprowadzenie takiej daniny jest uzasadnione ze społecznego punktu widzenia i wskazuje, że Fundusze Solidarnościowe o podobnym charakterze funkcjonują również m.in. w Niemczech, we Włoszech oraz na Łotwie.

Jeśli projekt aktu prawnego zostanie przegłosowany w sejmie, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest