Kto pyta, nie błądzi. Exit interview

Duża rotacja zatrudnienia w firmie, powinna skłonić pracodawcę do zastanowienia się nad jej przyczynami. Doskonałym narzędziem do tego jest exit interview, czyli rozmowa z odchodzącym pracownikiem.

Celem przeprowadzenia exit interview jest poznanie powodów, dla których zatrudniony decyduje się opuścić firmę. Dzięki otrzymanej od pracownika informacji zwrotnej, firma ma szansę zrozumieć powody jego decyzji. Wnioski wynikające z rozmowy z odchodzącą osobą mogą także przyczynić się do polepszenia warunków, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Exit interview powinien być przeprowadzony przez bezpośredniego przełożonego lub doświadczonego pracownika działu HR. Sposobów na przeprowadzenie takiej rozmowy jest kilka. Może ona bazować na pytaniach otwartych, które pozwolą na zebranie bardziej szczegółowych danych, lub ankiecie zamkniętej, która z kolei jest łatwiejsza do późniejszej analizy.

O co pytać?

Udział w exit interview powinien być całkowicie dobrowolny. Nikt nie powinien zmuszać odchodzącego pracownika do wzięcia w nim udziału. Rozmowa powinna odbyć się ostatniego dnia pracy pracownika w miejscu, które umożliwi mu swobodną wypowiedź.

Podczas rozmowy powinno, przede wszystkim, paść pytanie dotyczące oceny organizacji pracy w firmie. Warto zapytać czy pracownik czuł się doceniany, czy uważał, że ciążyła nad nim zbyt duża ilość obowiązków oraz czy czuł, że rozwijał się zawodowo. Jest to również doskonała okazja, by poprosić o szczerą wypowiedź na temat swojego bezpośredniego przełożonego oraz relacji i atmosfery panującej w zespole. Osoba przeprowadzająca exit interview powinna również porozmawiać o rzeczywistych i utajonych przyczynach rezygnacji z pracy (dlaczego praca nie spełnia oczekiwań pracownika).  Kolejne pytania mogą dotyczyć pozytywnych i negatywnych aspektów pracy. Warto dowiedzieć się co pracownikowi w firmie podobało się najbardziej, a co najmniej.

Inną ważną kwestią są pytania dotyczące sugerowanych zmian w firmie. Podczas rozmowy może również paść pytanie, czy jest coś, co skłoniłoby pracownika do pozostania w firmie. Jednak należy je zadać jedynie, gdy pracodawca ma realne możliwości, aby sprostać ewentualnym oczekiwaniom pracownika (podwyżka, awans). Na koniec warto zapytać, czy pracownik poleciłby innym pracę w firmie, z której dochodzi. Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ocenić wrażenie, jakie wywarła praca w dotychczasowym miejscu.

Profesjonalne przeprowadzony exit interview pozwoli pracodawcy na zgromadzenie cennych informacji o firmie, które mogą dać początek zmianom w miejscu pracy między innymi w takich obszarach, jak: komunikacja w firmie, system wynagrodzeń i premiowania, motywacji pracowników itp. oraz  sprawi, że pracownik poczuje, że jego opinia ma znaczenie, co z pewnością przełoży się na pozytywne wrażenie na temat dotychczasowego pracodawcy.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest