Leasing pracowniczy we Wrocławiu

Usługa leasingu pracowniczego (pracy tymczasowej)
pozwala obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa
oraz zabezpieczyć bieżące potrzeby rekrutacyjne na
dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Zajmujemy się zatrudnianiem pracowników z Polski
oraz z zagranicy. Dopełniamy wszelskie formalnościami
dla obywateli: Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, Mołdawii i Armenii.

Jako firma oferująca leasing pracowniczy we Wrocławiu, chcemy pomóc Państwu w przeprowadzeniu procesu wynajmu pracowników, począwszy od procesu selekcji oraz rekrutacji, poprzez dopełnienie wszelkich formalności, aż po finalne zatrudnienie kadry pracowniczej. Dzięki temu zyskają Państwo czas i wygodę wynikające z elastyczności zatrudniania pracowników, obniżenia ilości etatów do niezbędnego minimum, obniżenia i kontroli kosztów całkowitych, a także dzięki odciążeniu Państwa działu kadrowo-płacowego. Zajmujemy się także organizacją badań i szkoleń pracowników, całościową obsługą administracyjną, rozliczaniem wynagrodzeń, tłumaczeniem, procesem legalizacji pobytu cudzoziemców oraz weryfikacją współpracy. Nasze kompleksowe usługi leasingu pracowniczego kierujemy zarówno do pracowników, którzy liczą na zdobycie doświadczenia i rozwój zawodowy w Polsce lub poza granicami Polski, a także pracodawcom, którzy pragną ograniczyć koszty utrzymania pracowników oraz zbędnej biurokracji. Przeprowadzana przez nas usługa leasingu pracowniczego we Wrocławiu jest profesjonalna i kompleksowa – zapewniamy opiekę i bezpieczeństwo zarówno pracownikom tymczasowym, jak i pracodawcom. Staramy się zawsze wybrać najbardziej odpowiedniego kandydata na dane stanowisko tak, aby wszystkie strony były zadowolone ze współpracy. Leasing pracowniczy Crew For You to gwarancja profesjonalnego wsparcia w procesie rekrutacji oraz zatrudniania pracowników mieszkających w Polsce oraz za granicą – przygotujemy wszystkie dokumenty w Państwa imieniu i będziemy nadzorować bieg rozpoczętych spraw oraz terminy, a także służymy pomocą na każdym etapie współpracy.

Co ofertuje leasing pracowniczy

Model współpracy

Model współpracy

Spotkanie oraz analiza potrzeb Kontrahenta
Określenie
procedur
Stała obsługa przez nasz dział Customer Care
Zasób 7
Zasób 8
Zasób 9
Zasób 10
Zasób 11
Podpisanie
umowy
Rozpoczęcie czynności rekrutacyjnych

Trzy możliwości wspoółpracy

Usługi Zasób 16-8 Zasób 17-8 Zasób 18-8 Usługi Zasób 16-8 Zasób 17-8 Zasób 18-8
Proces selekcji oraz rekrutacji kandydatów Nadzór Projekt Managera nad projektem
Organizacja badań medycyny pracy dla nowych kandydatów weryfikacja realizacji zamówień,
Organizacja szkoleń bhp dla nowych kandydatów Zasób 4 Zasób 4 kontakt z przedstawicielem ze strony Kontrahenta,
Obsługa kadrowo-płacowa stałe polepszanie współpracy itp.,
obsługę administracyjną (podpisywanie umów, prowadzenie akt osobowych, sporządzanie świadectw pracy, podpisywanie wypowiedzeń), Opieka Koordynatora
rozliczanie wynagrodzeń, opieka w dniu wdrożenia (pomoc tłumacza przy szkoleniu bhp, szkoleniu stanowiskowym, szkoleniu ppoż itp.), Zasób 4
naliczanie wynagrodzeń z tytułu choroby, zasiłków: opiekuń dyżur w miejscu zatrudnienia, Zasób 4
zarejestrowanie/wyrejestrowanie pracowników z ZUS’u, nadzór i opieka nad pracownikami (pomoc w uzyskaniu peselu, pomoc w znalezieniu przychodni pierwszego kontaktu, wyjaśnianie kwestii urlopu, chorobowego, nadgodzin itp.),
sporządzanie i przesyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON, omawianie pasków wypłat z pracownikami,
Obsługa legalizacji pobytu oraz zatrudnienia do PFRON przyjazdy Koordynatora do firmy na dodatkowe szkolenia / tłumaczenia Zasób 4 Zasób 4
Rozliczanie projektu przez Project Managera (przygotowanie specyfi

Dodatkowe usługi

Dodatkowy dyżur w miejscu zatrudnienia na prośbę Kontrahenta

Dodatkowe tłumaczenie w miejscu zatrudnienia na prośbę Kontrahenta

Organizacja szkolenia BHP na terenie agencji (nie dotyczy extended offer)

Wzór specyfikacji do faktury narzucony przez Kontrahenta (inny niż standard agencji)

Obecność koordynatora na spotkaniach wstępnych u Kontrahenta (nie dotyczy extended offer)

Dodatkowe specyfikacje / zestawienia na prośbę klienta

Korzyści płynące z podjęcia współpracy

Dzięki zaangażowaniu w wykonywaną pracę cieszymy się zaufaniem naszych kontrahentów

Nasi kontrahenci mają możliwość wliczenia usługi w koszty prowadzenia działalności

Redukujemy koszty rekrutacji nawet o 30% oraz znaczne ich przyspieszenie

Gwarantujemy elastyczność zatrudnienia uwzględniająca zmienne wymagania przedsiębiorstwa

Budujemy naszą pozycję w oparciu o uczciwe i rzetelne wywiązywanie się z powierzonych nam projektów

Odciążenie Państwa działu HR

Wspieramy w uzupełnieniu wakatów ograniczających pełne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa

Kontakt z pracownikiem w jego rodzimym języku

Znajomość procedur dotyczących legalizacji

Dysponujemy potencjałem i możliwościami do realizacji masowych projektów rekrutacyjnych

Minimalizujem wahania liczby zatrudnionych pracowników

Skontaktuj się z nami a my stworzymy ofertę

Odpowiedz na kilka pytań, które pomogą nam przygotować ofertę:
CREW FOR YOU sp. z o.o. SOLAR FOR YOU sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Pani/Pana zapytania. Informacje o Pani/ Pana prawach, Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania znajduje się tutaj