Czy można zwolnić kobietę w ciąży?

Kobiety w ciąży są objęte szczególną ochroną związaną z wypowiadaniem umów o pracę. Są jednak dwa wyjątki, które pozwalają na zwolnienie kobiety w ciąży.

Wraz z momentem przedłożenia pracodawcy zaświadczenia, które potwierdza, że spodziewa się dziecka, kobieta w ciąży podlega szczególnej ochronie.

Pracodawca nie może swobodnie rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży. W sytuacji, gdy okres trwania jej umowy o pracę kończy się w trakcie trwania ciąży pracodawca ma obowiązek automatycznie ją przedłużyć do dnia porodu, jeśli kobieta jest przynajmniej w 12 tygodniu ciąży.

Kobiety w ciąży nie wolno również zwolnić w ramach zwolnień grupowych. Pracodawca może jednak wypowiedzieć warunki płacy i pracy. Jeśli jest to równoznaczne ze zmniejszeniem wynagrodzenia, zakład pracy musi wypłacić dodatek wyrównawczy.

Kiedy można zwolnić ciężarną?

Jednak od tej reguły istnieją dwa wyjątki. Pracodawca nadal ma prawo zwolnić kobietę w ciąży w trybie dyscyplinarnym. Musi mieć ku temu niepodważalne przesłanki. Złamanie tajemnicy zawodowej, popełnienie przestępstwa lub utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku nie ochroni kobiety w ciąży przed zwolnieniem.

Pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży także w razie upadłości i likwidacji zakładu pracy. Jednak w tej sytuacji kobieta w ciąży nie pozostanie bez środków do życia. Ma bowiem gwarancje otrzymania do dnia porodu zasiłku wysokości zasiłku macierzyńskiego, którego płatnikiem jest ZUS.

Wypowiedzenie a ciąża

W sytuacji, gdy kobieta zaszła w ciążę będąc w okresie wypowiedzenia, pracodawca ma obowiązek przywrócić ją do pracy na takich samych warunkach. Ważne jest, by pracownica przedłożyła odpowiednie zaświadczenie lekarskie, które będzie na to dowodem.

Jeśli pracownica sama złożyła wypowiedzenie, a później dowiedziała się, że jest kilkutygodniowej ciąży i w związku z tym zależy jej na zatrudnieniu, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Wtedy pracownica powinna złożyć oświadczenie woli, że działała pod wpływem błędu. O swojej ciąży musi bezzwłocznie poinformować pracodawcę i pisemnie oświadczyć, że wycofuje swoje wypowiedzenie o pracę, które w tej sytuacji będzie nosić nazwę oświadczenie woli złożonego pod wpływem błędu. Z tej regulacji nie może skorzystać kobieta, która zaszła w ciążę po złożeniu przez siebie wypowiedzenia o pracę.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest