Niepełnosprawny pracownik – o czym musi pamiętać pracodawca?

Niepełnosprawnemu pracownikowi przysługują szczególne przywileje w pracy. O czym musi pamiętać pracodawca, chcący go zatrudnić?

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Czas pracy osób niepełnosprawnych jest zależny od stopnia niepełnosprawności. Osoba legitymująca się lekkim stopniem niepełnosprawności może pracować nie więcej niż 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin w tygodniu. Jednak pracownik, który posiada umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 w tygodniu. Pracodawca nie może takim osobom zlecać pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Zakaz ten nie dotyczy jedynie osób zatrudnionych przy pilnowaniu.

Niepełnosprawny pracownik z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności może pracować w wymiarze 8 godzin dziennie (40 godzin w tygodniu), jeśli udzieli jej na to zgody lekarz medycyny pracy. Inicjatywna nie może wyjść od pracodawcy. To zainteresowany pracownik musi zwrócić się z prośbą do pracodawcy o skierowanie na badania lekarskie w celu uzyskania zgody na pracę w godzinach nadliczbowych. Koszt takich badań pokrywa pracodawca.

Należy pamiętać, że godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego w przypadku skróconego czasu pracy ulegają podwyższeniu w stosunku w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy.

Dodatkowy urlop

Pracownik niepełnosprawny, posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, ma również prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni, którzy przysługuje jej po przepracowaniu roku po dniu zaliczania jej do jednych z tych stopni niepełnosprawności.

Prawo do tego urlopu przysługuje pracownikowi zawsze, wobec tego nie musi wnioskować o niego u pracodawcy. Dodatkowy urlop jest traktowany jako urlop wypoczynkowy – zwiększa się więc jego wymiar z 20 do 30 dni oraz z 26 dni do 36 dni. Niewykorzystany urlop dodatkowy przechodzi, podobnie jak podstawowy urlop wypoczynkowy, na kolejny rok kalendarzowy.

Ponad to osoby niepełnosprawne mają prawo do płatnego zwolnienia z wykonywania pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, które nie może przekraczać 21 dni w roku. Podstawą do takiego zwolnienia jest wniosek lekarza, sprawującego opiekę nad niepełnosprawnym pracownikiem. Niepełnosprawny pracownik ma także prawo do dni wolnych w celu wykonania badań lub zabiegów specjalistycznych, a także uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, w sytuacji, gdy nie mogą być one wykonane poza godzinami pracy.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest