O czym powinien wiedzieć pracodawca i pracownik w 2018 r.?

Nowe minimalne wynagrodzenie, zmiany w stosowaniu 50 % kosztów uzyskania przychodu, a także elektroniczne zwolnienia lekarskie. To tylko niektóre zmiany w prawie w 2018 roku, o których muszą wiedzieć pracodawcy i pracownicy. Wybraliśmy sześć najważniejszych z nich:

  1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa dla umów cywlilnoprawnych

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać nowe minimalne wynagrodzenie w wysokości 2100 brutto zł. Nowa kwota jest większa od dotychczasowej o 5 %. (2000 zł brutto w 2017 r.) W praktyce osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie otrzymają 1530 zł netto (z normalnymi kosztami uzyskania przychodu) lub 1535 zł netto (z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu). Jest więcej o ponad 70 zł netto.

Od początku roku zwiększy się również minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. W 2017 r. wynosiła ona 13 zł brutto za godzinę pracy. Od 1 stycznia 2018 r. za każdą godzinę pracy zleceniobiorcy, zleceniodawca zapłaci 13,70 zł brutto. Warto przypomnieć, że przepisy dotyczące zapewnienia nie dotyczą, między innymi tych, zleceniobiorców, którzy są wynagradzani prowizyjnie albo sami decydują o miejscu i czasie wykonywania zlecenia, a także osób zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło lub umowę agencyjną.

  1. Zmiany w przepisach o kosztach uzyskania w przychodów

Z początkiem 2018 r. czeka nas również nowelizacja zapisów dotyczących kosztów uzyskania przychodu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (uopdof.). Zostanie zmodyfikowany katalog podatników, wobec których można stosować 50% koszty uzyskania przychodu. Możliwości tej zostaną pozbawieni inżynierowie, projektanci, tłumacze oraz graficy. Od 1 stycznia 2018 r. 50 % koszty będzie można stosować jedynie wobec określonych typów działalności jak np.: twórcza, badawczo-rozwojowa, artystyczna, produkcja audio-wizualna oraz publicystyka.  Ponad to zwiększy się także łączny limit kosztów. W 2017 roku stanowił on 42 764 zł (czyli połowę kwoty stanowiącej pierwszy próg podatkowy), a od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić 85 528 zł – czyli tyle, ile pierwszy próg podatkowy.

  1. Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania obcokrajowców

Rok 2018 przyniesie również zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zatrudniania obcokrajowców. Zostanie wprowadzone zezwolenie na pracę sezonową dla wybranych branż (szczególnie dla rolnictwa, turystyki) oraz rejestr pracy cudzoziemców. Organy administracyjne będą dokładniej kontrolować pracodawców, którzy wystąpili o pracę dla cudzoziemca w ramach procedury uproszczonej, m. in., poprzez sprawdzanie czy obcokrajowcy faktycznie podjęli u nich pracę. Bardziej szczegółowa analiza nowelizacji ustawy zostanie omówiona na naszym blogu w najbliższym czasie.  

  1. Podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek

Od stycznia 2018 r. ulegnie podwyższeniu kwota zmniejszająca podatek dla osób najmniej zarabiających.  Na zmianie skorzystają osoby u których podstawa opodatkowania w roku podatkowym r. nie przekroczy 13 000 zł. Warto pamiętać, że od 2017 r. kwota zmniejszająca podatek jest ruchoma. Oznacza to, że będzie się ona zmieniać z początkiem każdego roku podatkowego.

  1. RODO

RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych to unijny akt prawny, który ma wprowadzić usystematyzowane narzędzia dotyczące ochrony danych osobowych w krajach członkowskich UE. Zacznie ono obowiązywać od 25 maja 2018 r. Pracodawcy muszą do tego czasu wprowadzić zmiany dotyczące ograniczenia dostępu do danych osobowych pracowników i kandydatów. Pojawi się również obowiązek informowania kandydatów o tym jak długo pracodawca będzie przetwarzał jego dane, a także powołanie Inspektora Danych Osobowych na miejsce Administratora Bezpieczeństwa Informacji, przede wszystkim w tych podmiotach, które ze względu na swoją działalność, przetwarzają dane osobową na dużą skalę.  

  1. Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Już od 1 lipca 2018 r. zostaną wycofane papierowe zwolnienia lekarskie. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie, które lekarze będą pospisywać imiennym podpisem elektronicznym i wysyłać do systemu PUE ZUS, gdzie będą one również widoczne dla pracodawców. Ważne, aby każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników do końca 2017 r. założył swój profil na ZUS PUE. W związku z wprowadzeniem e-zwolnień,  zniknie obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego do pracodawcy w ciągu 7 dni od daty wystawienia. Papierowe zwolnienia lekarskie mają być wystawianie jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest