Obniżenie etatu po powrocie w urlopu macierzyńskiego

Kodeks pracy daje ciężarnym pracownicom gwarancję zatrudnienia. Oznacza to, że pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia kobiecie w ciąży. W przypadku, gdy ma ona umowę na czas określony, pracodawca musi przedłużyć jej umowę przynajmniej do dnia porodu.

Pracodawca nie może również wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy przebywającej na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której istnieją przesłanki do rozwiązania umowy o pracę z ciężarną (lub świeżo upieczoną mamą) bez zachowania okresu wypowiedzenia czy też likwidacja lub upadłość zakładu pracy. A co z ochroną po powrocie z urlopu macierzyńskiego?

Obniżenie etatu po urodzeniu dziecka

Kobieta powracając z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, staje się utytułowana do skorzystania z bezpłatnego urlopu wychowawczego. Mając to prawo, ma również możliwość złożenia wniosku o obniżenie wymiaru etatu. Mówi o tym artykuł 1867 §  1 Kodeksu pracy, który brzmi:

„Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.”

Wniosek należy złożyć 21 dni przed planowanym wykonywaniem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

W obniżonym wymiarze czasu pracy można pracować maksymalnie 35 miesięcy, czyli tyle ile najwięcej może trwać urlop wychowawczy.

Kobieta nie musi decydować się na zmniejszenie etatu od razu po powrocie z urlopu macierzyńskiego (lub rodzicielskiego). Może to zrobić do momentu ukończenia przez dziecko 6 roku życia.

Korzyści wynikające z obniżenia etatu

W praktyce kobiety najczęściej decydują się na obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8. Jeśli kobieta ma jednocześnie prawo do przerwy na karmienie dziecka piersią – czyli dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu pracy – może zmniejszyć swój wymiar czasu pracy do 6 godzin dziennie (mając płacone za 7 godzin). 

Co można zyskać obniżając swój wymiar czasu pracy?

Z odpowiedzią przychodzi art.  186§  1 Kodeksu pracy:

„Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

2) obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.”

Powyższy przepis też nie chroni jednak przed zwolnieniem dyscyplinarnym i zwolnieniem spowodowanym likwidacją zakładu pracy lub jego upadłością oraz likwidacją stanowiska pracy (w ramach zwolnień urlopowych).

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest