Obowiązkowa maseczka w pracy od 28 listopada

Koniec z wyjątkami. Od 28 listopada maseczkę w pracy musi nosić już każdy. Nowa zasada ma obowiązywać do 27 grudnia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zaczęło obowiązywać od 28 listopada 2020 r. i podtrzymało obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Jednak do tej pory zasada ta nie dotyczyła zakładów pracy. Maseczki musiały nosić jedynie osoby mające bezpośredni kontakt z klientami.

Od teraz obowiązek noszenia maseczek jest powszechny i dotyczy każdego pracownika. Przepis z rozporządzenia określa, że „do dnia 27 grudnia 2020 r. (…) obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w zakładach pracy (…) ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

W praktyce oznacza to konieczność przebywania w maseczce przez 8 godzin, jeśli pracujemy na open space, hali produkcyjnej czy w dzielimy pokój z jakimś współpracownikiem. To, czy jest zachowana, przynajmniej, 1-5 metrowa odległość – nie ma znaczenia.

Kto nie musi nosić maseczki?

Przepisy rozporządzenia przewidują tylko klika wyjątków od obowiązku noszenia maseczki. Zaliczają się do nich:

  • kierowcy pojazdów będących środkami publicznego transportu zbiorowego lub pojazdów samochodowych wykonujących zarobkowy przewóz osób, jeżeli w pojeździe zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność,
  • osoby kierujące statkiem oraz przebywające w kabinie pilotów na statku powietrznym,
  • kierowcy wykonujących przewozy drogowe w załodze.

Przepisy rozporządzenia obowiązują do 27 grudnia 2020 r.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest