Od 2022 r. łatwiej będzie zatrudnić obcokrajowca

Przedsiębiorców czekają spore ułatwienia dotyczące powierzenia pracy osobom spoza Unii Europejskiej. W polskim parlamencie jest rozpatrywany projekt zmiany w ustawach dot. zatrudniania cudzoziemców. Co dokładnie ma się zmienić?

Ułatwienie cudzoziemcom dostępu do polskiego rynku pracy oraz szybsze pozyskiwanie przez inwestorów 
strategicznych pracowników zza granicy. Oto główne cele zmiany przepisów o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce. Przedsiębiorcy powinni być zadowoleni – procedury związane z zatrudnieniem cudzoziemców będą prostsze i szybsze.

24 zamiast 6 miesięcy

Najważniejszą zmianą proponowaną przez rząd jest wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń. Mowa o tzw. procedurze uproszczonej, która nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę. Polega ona na rejestracji oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi we właściwym urzędzie pracy. Na podstawie takiego oświadczenia, obcokrajowiec może wnioskować o otrzymanie wizy. Przypomnijmy, że w ramach tej procedury pracę wykonywać mogą obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jednak na tę chwilę jest to możliwe jedynie przez 6 miesięcy.

Wydłużenie tej możliwości do 24 miesięcy z pewnością pozwoli przedsiębiorcom na uniknięcie żmudnej biurokracji.

Legalizacja pobytu za pośrednictwem właściwego urzędu wojewódzkiego powinna trwać, zgodnie z przepisami, nie dłużej niż 3 miesiące od daty wszczęcia postępowania (czyli od momentu nadania biegu sprawie). W praktyce trwa ona nawet ponad rok. Wydłużenie możliwości jej stosowania ma pomóc w płynniejszym legalizowaniu pobytu oraz pracy.

Ponadto rząd przewiduje również usunięcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego w ramach procedury uproszczonej. Obecnie cudzoziemiec może pracować bez zezwolenia przez 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Wobec tego należało pilnować czy łączny okres zatrudnienia osoby spoza UE nie przekroczył 6 miesięcy i zmieścił się w kolejnych 12 miesiącach. Od 1 stycznia 2022 roku ta zasada nie będzie już obowiązywać.

Minimalna pensja zamiast stałego adresu

Oprócz tego przepisy przewidują również rezygnację z  wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.  Dotyczy to zezwoleń wydawanych przez urzędy wojewódzkie. Wspomniana zasada zostanie zastąpiona obowiązkiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne  wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez 
cudzoziemca.

Przepisy wprowadzą także rozwiązanie przyśpieszające uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Przepisy mają wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r. Aktualnie projekt zmian jest skierowany do pierwszego czytania w komisjach.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest