Odzież robocza. Kiedy należy się rekompensata?

Kiedy pracownikowi jest należna odzież robocza? Czy pracodawca musi wypłacać pracownikowi ryczałt za pranie odzieży roboczej?

Artykuł 237 ‚7 § 1Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi odzieży roboczej w dwóch przypadkach – gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu albo znacznemu zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustawodawca nie podaje jednak rozwiązania na tacy i nie określa konkretnych stanowisk lub rodzaju wykonywanej pracy, który kwalifikuje się do zapewnienia odzieży roboczej. Pracodawcy muszą jedynie pamiętać, że pracownicy nie mogą używać odzieży własnej, w przypadku, gdy wykonywana praca jest bezpośrednio związana z obsługą maszyn i urządzeń technicznych lub gdy podczas wykonywania pracy może dojść do brudzenia się, lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi, lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Poza zapewnieniem pracownikowi odzieży roboczej pracodawca musi zadbać o jego bieżącą konserwację. W tym przypadku ma dwa wyjścia: albo opłacenie pralni z własnych środków obrotowych, albo wypłacania pracownikowi ryczałtu (lub ekwiwalentu) za pranie.

Ryczałt i ekwiwalent to nie to samo

W przypadku, gdy pracodawca nie zapewnia pracownikowi usługi prania odzieży roboczej, może wypłacić pracownikom rekompensatę finansową w postaci ekwiwalentu lub ryczałtu.

Pracodawca powinien uregulować tę kwestie w przepisach wewnątrzzakładowych i określić wysokość takiego dodatku, częstotliwość jego wypłaty, a także grupy pracowników, którym jest on należny.

Jeśli ekwiwalent będzie odzwierciedlał faktyczny koszt użytkowania odzieży roboczej przez pracownika, w tym koszt wody, prądu, środków chemicznych, nie będzie on stanowił podstawy wymiaru składek ZUS i podatku. Wypłata takiego ekwiwalentu będzie odbywać się na podstawie oświadczenia pracownika o poniesionych kosztach (pracownik nie musi udowadniać poniesionego kosztu fakturami lub paragonami).

Natomiast jeśli pracodawca ustala stałą kwotę dodatku dla każdego pracownika (lub grupy pracowników) nie uwzględniając faktycznego kosztu poniesionego przez pracownika, dodatek będzie miał charakter ryczałtu. Wtedy pracodawca od tej kwoty będzie zobowiązany naliczyć należne składki społeczne, składkę zdrowotną i podatek.

Pracodawca ma swobodę w określaniu wysokości ryczałtu za pranie.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest