Palenie na terenie zakładu pracy.

Pracodawca może zakazać palenie wyrobów tytoniowych na terenie zakładu pracy. Umożliwiają mu to zapisy zawarte w tzw. ustawie antynikotynowej. Oczywiście pracodawca może wyznaczyć w odrębnym pomieszczeniu na terenie przedsiębiorstwa palarnie, ale nie jest do tego zobligowany.

Warto zaznaczyć, że wyżej wymieniona ustawa wspomina jedynie o wyrobach tytoniowych. W ich definicję nie wpisują się papierosy elektroniczne. Nie oznacza to jednak, że bez względu na wszystko pracownik może z nich korzystać podczas pracy. Pracodawca może zakazać ich palenia na terenie firmy i uregulować tę kwestię w przepisach wewnątrzzakładowych.

Palenie papierosów poza terenem firmy

Gdy w firmie nie ma wyznaczonej palarni, pracownicy często wychodzą na zewnątrz, by zapalić. Pracodawcy niechętnie na to przystają, głównie ze względów bezpieczeństwa swoich pracowników. Jeśli firma mieści się przy ruchliwej ulicy, bardzo łatwo o wypadek. Ponadto niedopałki papierosów znajdujące się przed wejściem do firmy nie wyglądają estetycznie.

Poza tym, pracodawcy mają prawo wpisać do regulaminu pracy bezwzględnie zakazać pracownikom wychodzenia poza teren zakład.

Przerwa na dymka a czas pracy

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują dodatkowej przerwy od wykonywania pracy dla palaczy. Pracownicy mają zagwarantowaną jedynie 15-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy, podczas której mogą np. zjeść posiłek lub właśnie zapalić papierosa. Co, ważne, dotyczy ona jedynie pracowników, którzy wykonują swoją pracę przez przynajmniej 6 godzin dziennie. Oznacza to, że osoba zatrudniona na część etatu, która pracuję np. jedynie 5 godzin dziennie, nie ma prawa do takiej przerwy. Pracodawca nie musi zgadzać się na częstsze przerwy, jeśli pracownik o nie prosi, argumentując to swoim uzależnieniem od palenia papierosów. Co więcej, zgoda pracodawcy, mogłaby zostać uznana jako przejaw dyskryminacji pozostałych, niepalących pracowników. W związku z tym, że każdy pracownik musi być traktowany równo, pracodawcy nie powinni przychylać się do tego typu próśb.

Palący pracownicy, którzy chcą korzystać z częstszych przerw, mogą jedynie zawnioskować u swojego pracodawcy o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy. Wtedy, za porozumieniem z pracodawcą, mogą wspólnie zaplanować czas pracy, który zakładałby więcej przerw w trakcie pracy, jednak będzie równoznaczny z dłuższym wykonywaniem swoich obowiązków, odpowiednio dla swojego wymiaru czasu pracy.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest