Paranoja z rezygnacją z PPK

Aż sześć – tyle podpisów będzie musiała złożyć osoba, która będzie chciała wypisać się z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Ministerstwo finansów opublikowało oficjalny projekt rozporządzenia wzoru deklaracji o rezygnacji z programu, na którym eksperci nie pozostawiają suchej nitki.

Już od 1 lipca 2019 roku podmioty zatrudniające ponad 250 osób obejmie obowiązek utworzenia PPK. Głównym założeniem programu jest zachęcenie Polaków do dodatkowego oszczędzania na swoją przyszłą emeryturę. Koszty uczestnictwa będą ponosić zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Obowiązkową, minimalną składkę w wysokości 2,5% podstawy wynagrodzenia zapłacą pracownicy, z kolei pracodawcy zapłacą składkę o wartości 1,5% podstawy wynagrodzenia.

Wzór rezygnacji a RODO

Uczestnictwo w PPK ma charakter dobrowolny. Jeśli pracownik nie będzie chciał odkładać dodatkowych środków na swoją emeryturę będzie musiał przedłożyć swojemu pracodawcy pisemną rezygnację, którą będzie musiał odnawiać cyklicznie co cztery lata.

Ministerstwo finansów oblikowało projekt rozporządzenia wraz ze wzorem rezygnacji z uczestnictwa w programie. Budzi ona sporo kontrowersji.

Przede wszystkim prawnicy zwracają uwagę na zbyt dużą liczbę wymaganych danych osobowych. Rozporządzenie wymaga podania, oprócz imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, także numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Nie jest do końca jasne po co ustawodawca wymaga podania aż tak dużej liczby danych. Z perspektywy przepisów RODO wydaje się być do nieuzasadnione.

Rezygnacja nie taka prosta

Wzór projektu rezygnacji z uczestnictwa w PPK jest znacznie rozbudowany i wymaga złożenia aż sześciu podpisów. Według autorów tak skonstruowany dokument ma być równoznaczny z zapewnieniem przejrzystości i kompletności w trakcie procesu rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Pierwszy jest potwierdzeniem rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Drugi jest równoznaczny z rezygnacją z otrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 złotych. Trzeci oznacza potwierdzenie rezygnacji z otrzymywania dopłat rocznych w wysokości 240 złotych. Czwarty podpis musi zostać złożony w celu potwierdzenia rezygnacji z otrzymywania wpłat dokonywanych przez pracodawcę. Kolejny podpis potwierdza zaznajomienie się z możliwych form wycofania środków rachunku PPK. Ostatni, zdaniem ekspertów  najbardziej kuriozalny podpis, stanowi potwierdzenie, że powyższe podpisy zostały złożone świadomie i dobrowolnie.

Wielu prawników zwraca uwagę, że treść wzoru rezygnacji może być przez wielu interpretowana jako próba zniechęcenia do rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Dlatego jest ona tak rozdrobniona – żeby użytkownik był zmuszony do pisemnej rezygnacji z wielu korzyści finansowych wynikających z uczestnictwa w programie, czyli – wpłacie powitalnej i dopłat rocznych.

W projekcie rozporządzenia nie jest również wspominanie czy zaprezentowany wzór jest obligatoryjny czy stanowi jedynie wskazówkę, na podstawie której będzie można przedłożyć rezygnację z uczestnictwa w PPK.

Aktualnie projekt jest konsultowany z innymi instytucjami.


Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest