Płaca minimalna w górę

Od 2021 r. płaca minimalna wzrośnie o 200 zł. W związku z tym będzie wynosić już 2 800 zł. Podwyższeniu ulegnie również stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych. Od nowego roku zleceniobiorca za każdą godzinę wykonywania zlecenia zarobi 18,30 zł brutto.

Rząd doszedł to porozumienia z przedstawicielami stron pracodawców i pracobiorców i ustalił kwotę minimalnego wynagrodzenia za poziomie 2800 zł. Obrady były burzliwe. Strona pracodawców apelowała do rządu o niepodnoszenie kwoty minimalnego wynagrodzenia, w związku z pandemią koronawirusa, która naruszyła stabilność finansową dużej liczby przedsiębiorców. Z kolei związki zawodowe, reprezentujące interesy pracowników, przypominały kampanijne zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, w których jego politycy obiecywali, że w 2021 r. płaca minimalna wzrośnie do 3000 zł brutto, a do 2023 r. osiągnie kwotę 4 000 zł brutto.

Minimalna pensja w wysokości 2 800 zł jest wynikiem kompromisu trzech stron Rady Dialogu Społecznego.

Ile zyskają pracownicy?

Realnie pensja minimalna wzrosła o ok. 7% w stosunku do jej wartości brutto. Realnie na wzroście płacy minimalnej pracownicy zyskają o 141,05 zł netto. Natomiast podatnicy do 26 roku życia będą otrzymywać więcej o 157,05 zł netto.

Należy pamiętać, że istnieją składniki płacowe, które wliczają się podstawy płacy minimalnej. Są to, oprócz wynagrodzenia zasadniczego:

  • premie,
  • prowizje,
  • dodatki (np.: stażowy),
  • nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej).

Natomiast do podstawy płacy minimalnej nie wliczają się:

  • dodatek za pracę w nocy,
  • dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatek za staż pracy,
  • nagroda jubileuszowej,
  • odprawa emerytalnej i rentowej

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest