Polacy symulują na potęgę

Obniżenie lub wstrzymanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy na ponad 98 mln złotych. Oto wynik weryfikacji zwolnień lekarskich, jaką Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w pierwszym półroczu 2018 roku.

ZUS skontrolował 241,1 tys. osób, które korzystały ze zwolnienia lekarskiego. Dla porównania w poprzednik roku kontroli było mniej o 25 tys. Tegoroczna kontrola okazała się jednak bardziej skuteczna. ZUS w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wydał 15 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę świadczenia. To o około 5 tys. mniej niż w roku ubiegłym. W porównaniu z 2017 r. kwota wstrzymanych świadczeń wzrosła dwukrotnie. W 2017 r. ZUS wstrzymał świadczenia z tytułu niezdolności do pracy na łączną kwotę 6,9 mln złotych, podczas gdy w 2018 r. kwota ta wzrosła do 12,6 mln.

Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej ZUS ma obowiązek obniżyć świadczenie o 25% tym ubezpieczonym, którzy nie dostarczyli zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni. Z tego tytułu w pierwszej połowie 2018 r. ZUS obniżył świadczenia o około 2 mln złotych.
Z kolei 90 tys. osobom obniżono zasiłki w wyniku utraty tytułu do ubezpieczenia (np. poprzez zakończenie umowy o pracę), co dało 83,5 mln złotych oszczędności. W roku 2017 r. z tego tytułu obniżono zasiłki 105 tys. ubezpieczonym, co dało łącznie kwotę 89,3 mln złotych.

Kiedy ZUS zabierze świadczenie?
ZUS cofnie wypłatę świadczenia za czas choroby tym przede wszystkim tym ubezpieczonym, którzy wykorzystują zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim wykonują jednocześnie pracę dodatkową np. w oparciu o umowę cywilnoprawną, wówczas traci prawo do świadczenia. Nie ma znaczenia czy jest to praca ciężka czy lekka. Zasiłek chorobowy nie będzie również przysługiwał, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana nieumyślnym przestępstwem lub wykroczeniem.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest