Praca i L4 w tym samym dniu – czy to możliwe?

Pracodawcy często spotykają się z sytuacją, w której pracownik otrzymuje od lekarza zwolnienie lekarskie, obejmujące dzień, w którym świadczył pracę. Jak należy rozliczyć wynagrodzenie takiego pracownika? Wytłumaczymy to na przykładach.

Dni pracy i choroby pokrywają się

Przykład 1:

Pani Anna pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00. 16.08 pracowała zgodnie z harmonogramem. Po pracy poszła na wizytę lekarską, na którą, z uwagi na złe samopoczucie, umówiła się wcześniej. W rezultacie okazało się, że pani Anna otrzymała zwolnienie lekarskie na okres od 16 do 27 sierpnia. Jak pracodawca powinien rozliczyć wynagrodzenie pani Anny?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy od razu przytoczyć art.80 Kodeksu Pracy, który brzmi:

„Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią”.

Oznacza to, że pani Anna powinna otrzymać wynagrodzenie za przepracowany dzień – 16.08, ponieważ świadczyła wtedy pracę. Nie powinna otrzymywać wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, czyli wynagrodzenia chorobowego (płatnego ze środków pracodawcy) czy zasiłku chorobowego (płatnego przez ZUS). Przepisy jednoznacznie wskazują, że świadczenia chorobowe nie przysługują za okres, w którym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie innych przepisów.

Pracownik nie musi wnioskować u lekarza prowadzącego o korektę okresu zwolnienia lekarskiego (tak, aby dni niezdolności do pracy i dni pracy nie pokrywały się). Warto, aby osoba rozliczająca wynagrodzenia, sporządziła notatkę służbową, w której opisze całą sytuację.

Praca w niepełnym wymiarze godzin i choroba tego samego dnia

W przypadku, gdy pracownik świadczył pracę jedynie przez część dnia (np. kilka godzin) i również otrzymał zwolnienia lekarskie w tym samym dniu, rozliczenie pensji będzie wyglądać nieco inaczej.

Przykład 2:

Pani Anna pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00. 16.08, podczas pracy źle się poczuła. Zawnioskowała u swojego przełożonego o wcześniejsze wyjście i opuściła stanowisko pracy o godzinie 11:00. Od razu udała się do lekarza. Po przeprowadzonym badaniu lekarz wystawił jej zwolnienie lekarskie do 16 do 27 sierpnia. Jak pracodawca powinien rozliczyć wynagrodzenie pani Anny?

W przykładzie nr 2 mamy do czynienia z sytuacją, gdy pracownica przez pół dnia pracowała, a od drugiej połowy dnia została uznana za osobę niezdolną do pracy i otrzymała L4 od lekarza. Rozliczając sierpniowe wynagrodzenie pani Anna, pracodawca powinien mieć na uwadze ten sam przepis z Kodeksu pracy, o którym mowa powyżej. Mianowicie – wynagrodzenie jest należne za pracę wykonaną. Pracodawca musi wypłacić pani Annie wynagrodzenie za pracę 16.08 w wymiarze 4 godzin.

Jak należy rozliczyć drugą połowę dniówki pani Anny? Pracodawca nie może potraktować tego dnia, jak nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej, ponieważ pracownica otrzymała zwolnienie lekarskie na ten dzień. Mimo że wcześniej została przytoczona zasada mówiąca o tym, że świadczenia chorobowe nie przysługują za okres, w którym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie innych przepisów, w tej sytuacji nie będzie miała ona zastosowania. Wyłączenie tej zasady jest spowodowane tym, że zgodnie z przepisami, wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy nie można naliczać proporcjonalnie, czyli – w tym przypadku – za 4 godziny. Wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy zawsze należy rozliczać jako całą dniówkę.

Reasumując, jeśli pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie na ten sam dzień, w którym świadczył pracę w wymiarze 8 godzin, pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie za przepracowane 8 godzin i nie rozlicza zwolnienia lekarskiego za ten dzień. Jeśli pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie w tym samym dniu, w którym świadczył pracę w niepełnym wymiarze godzin, pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie za czas faktycznie przepracowany oraz wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za cały dzień (8 godzin).

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest