Pracownicze Plany Kapitałowe już o 1 stycznia 2019 r.

Wraz z początkiem nowego roku zacznie obowiązywać ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Nowe regulacje wejdą w życie po półrocznym vacatio legis, czyli od 1 lipca 2019 r. Szacuje się, że obejmą one ponad 11 milionów Polaków, którzy w ten sposób zdobędą dodatkowe fundusze na swoją przyszłą emeryturę.

Pierwszy projekt ustawy o PPK pojawił się w lutym 2018 r. Po kilkumiesięcznych konsultacjach Sejm przyjął jej ostateczny kształt, który, między innymi, zakłada stopniowe przystępowanie do programu. 1 lipca 2019 r. PPK będą musiały wprowadzić firmy, które zatrudniają przynajmniej 250 osób. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem utworzenia PPK będą objęci przedsiębiorcy zatrudniający przynajmniej 50 pracowników, a 1 lipca 2020 r. również podmioty zatrudniające 20 pracowników i mniej.

PPK czy PPE?

Pracownicy będą zapisywani do programu automatycznie co 4 lata z prawem odstąpienia. Składka podstawowa będzie finansowana zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca będzie odprowadzał składkę w wysokości 1,5 % podstawy wynagrodzenia. Część finansowana przez pracodawcę będzie zwolniona ze składek ZUS. Natomiast pracownik będzie opłacać składkę podstawową w wysokości 2% wynagrodzenia, od której doliczane będą zarówno składki ZUS jak i podatek.

Dodatkowo pracodawca może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości 2,5% wynagrodzenia, a pracownik – do 2%.

Ustawodawca wprowadził możliwość opłacania przez pracownika składki niższej niż 2 %, jednak nie mniejszej niż 0,5% podstawy wynagrodzenia. Będzie to możliwe w sytuacji gdy wynagrodzenie pracownika w danym miesiącu nie przekroczy 1,2-krotoności minimalnego wynagrodzenia.

Jedyną możliwością zwolnienia pracodawcy z obowiązku tworzenia PPK jest przystąpienie do Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE), jednak tylko wtedy, gdy zostaną spełnione dwa warunki jednocześnie. Pierwszy z nich zobowiązuje pracodawców do opłacenia obowiązkowej składki na PPE w wysokości 3,5% wynagrodzenia. Z kolei drugi warunek zakłada przystąpienie do PPE przynajmniej 25 % zatrudnionych. Dodatkowo przedsiębiorca będzie musiał wprowadzić PPE przed datą obowiązkowego dołączenia do PPK.

Ile można zyskać?

Rząd uważa, że PPK rozwiąże problem zbyt niskich emerytur, na które wielu Polaków narzeka. Jednak w okresie uczestnictwa w PPK, pracownik musi liczyć się z niższym wynagrodzeniem  Pracownik, oprócz opłacenia swojej obowiązkowej składki, poniesie również ciężar związany ze składkami ZUS i podatkiem. Z kolei pracodawcy opłacając swoją obowiązkową składkę odczują wzrost kosztów zatrudnienia.

Państwo zachęcając do odkładania na swoją emeryturę gwarantuje również dopłatę roczną w wysokości 250 zł oraz tzw. “wpłatę powitalną” w wysokości 240 zł. Eksperci szacują, że odkładanie w ramach PPK może oznaczać wyższe świadczenie nawet o kilkaset lub nawet tysiąc złotych. Wszystko jest uzależnione od wieku pracownika, a także od jego zarobków.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest