Legalizacja
pobytu cudzoziemca

Jedną z usług jakie świadczy nasza agencja to legalizacja pobytu I pracy cudzoziemców na terenie Polski.
Zajmujemy się formalnościami dla obywateli: Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, Mołdawii i Armenii.

Uzyskujemy i stale kontrolujemy dokumenty Państwa pracowników. Jeżeli w firmie zatrudnieni są już pracownicy zza granicy i nie chcą Państwo zajmować się sprawami z zakresu legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców ta usługa jest właśnie dla Państwa.

PRACODAWCO wybierz nasz pakiet usług!

Uzyskujemy i stale kontrolujemy dokumenty dla Państwa pracowników

Nie wiedzą Państwo, jak załatwić formalności? Przeraża Państwa ilość dokumentów do wypełnienia i złożenia? Gubicie się Państwo w procedurach a może nie macie czasu chodzić po urzędach?

Załatwimy za Państwa, wszystkie sprawy urzędowe! Uzyskamy niezbędne dokumenty, aby Państwa pracownicy mogli legalnie pracować i przebywać w Polsce.

Dla Państwa oznacza to zatrudnianie niskim kosztem na długi czas z niewielką ilością formalności i obowiązków, które przejmujemy w Państwa imieniu.

Dokumenty, które uzyskamy dla Państwa:

Oświadczenie o powierzeniu pracy

To najważniejszy dokument dla cudzoziemca, od którego należy zacząć proces zatrudniania. Dzięki niemu jego praca w Państwa firmie jest legalna. Dokument przeznaczony jest tylko dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Armenii.

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę daje możliwość legalnej pracy cudzoziemcowi w Państwa przedsiębiorstwie na terenie Polski w okresie od jednego do trzech lat, pod warunkiem posiadania przez niego wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy w naszym kraju.

Karta pobytu

Zezwolenie na pobyt i pracę wydawane jest na czas określony niezbędny do realizacji celu pobytu, czyli pracy dla Państwa, ale nie dłużej niż na 3 lata. Umożliwia ono również uzyskanie cudzoziemcowi tylko jednego dokumentu, bez wymogu posiadania oddzielnego dokumentu pobytowego.

Informacja Starosty

W tzw. teście rynku pracy dokonamy weryfikacji, czy wśród osób zarejestrowanych w PUP bezrobotnych nie ma kogoś, kogo Państwa firma mogłaby zatrudnić. Jeśli nie ma nikogo takiego, starosta wydaje informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych Państwa firmy na lokalnym rynku pracy. Wybrane zawody są zwolnione z tej procedury.

Odwołanie od decyzji i ponaglenie

W przypadku przekroczenia urzędowych terminów stosujemy skuteczne ponaglenia. Jeżeli decyzja w sprawie wydanie zezwolenia na pobyt i/lub pracę będzie negatywna lub zostanie wydana niezgodnie z zamierzeniem, stosujemy natychmiastowe odwołania.

Forma legalizacji
Oświadczenie o powierzeniu
pracy cudzoziemcowi
Zezwolenie na pracę
Zezwolenie na pobyt i pracę
Kto może być zatrudniony?
Obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii
Obywatele państw spoza UE oraz EOG
Obywatele państw spoza UE oraz EOG
Na jaki okres?
Maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
Na czas określony, nie dłuższy jednak niż 3 lata
Na czas określony, nie dłuższy jednak niż 3 lata
Kto składa wniosek?
Pracodawca
Pracodawca
Cudzoziemiec
Gdzie złożyć wniosek?
Powiatowy Urząd Pracy
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Jaka jest opłata za wydanie?
30 zł – przed złożeniem oświadczenia
50 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, 100 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące
440 zł – w momencie złożenia wniosku, 50 zł – za wydanie karty pobytu, płatne w momencie odbioru decyzji
Jakie są dodatkowe formalności?
Brak
Uzyskanie informacji starosty i dołączenie jej do wniosku. W określonych przypadkach następuje zwolnienie z obowiązku uzyskania informacji starosty.
Uzyskanie informacji starosty i dołączenie jej do wniosku. W określonych przypadkach następuje zwolnienie z obowiązku uzyskania informacji starosty.
Czy cudzoziemiec potrzebuje dodatkowo dokumentu pobytowego?
Tak – powinien posiadać wizę uprawniającą do podejmowania zatrudnienia lub zezwolenie na pobyt czasowy. Obywatele Ukrainy, Gruzji oraz Mołdawii, posiadający paszport biometryczny, mogą również przebywać w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. następuje zwolnienie z obowiązku uzyskania informacji starosty.
Tak – powinien uzyskać wizę uprawniającą do podejmowania zatrudnienia lub zezwolenie na pobyt czasowy.
Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu.
Jakie są dopuszczalne formy zatrudnienia?
Forma zatrudnienia dowolna
Forma zatrudnienia dowolna
Forma zatrudnienia dowolna
Czy zostało określone minimalne miesięczne wynagrodzenie?
Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami dot. wynagrodzenia oraz zgodne z tym zawartym w oświadczeniu
Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami dot. wynagrodzenia oraz z tym zawartym we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami dot. wynagrodzenia oraz z tym zawartym we wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszej oferty?

Umów się na bezpłatne spotkanie już dziś!

CREW FOR YOU sp. z o.o. SOLAR FOR YOU sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Pani/Pana zapytania. Informacje o Pani/ Pana prawach, Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania znajduje się tutaj

Korzyści płynące z podjęcia współpracy:

odciążenie Państwa Działu HR

znajomość procedur dotyczących legalizacji

kontakt z pracownikiem w jego rodzimym języku

przejrzyste warunki współpracy (usługa realizowana w oparciu o umowę)

reprezentacja przed Urzędem Pracy oraz Urzędem Wojewódzkim na podstawie pełnomocnictwa

dopasujemy rodzaj uzyskiwanej dokumentacji osobno dla każdego pracownika, tak aby mógł on podjąć pracę na jak najdłuższy czas

gwarancja dopełnienia wszelkich formalności (poprawność posiadanych dokumentów legalizacyjnych)

Naszą usługę dostosowujemy indywidualnie do każdego klienta, oferujemy Państwu:

Analizę i weryfikację posiadanych dokumentów Państwa pracownika
zbadanie statusu prawnego cudzoziemca, np. kraj pochodzenia, historia dotychczasowego zatrudnienia, dobór właściwej procedury legalizacji, zdobycie informacji niezbędnych do przygotowania kompletu dokumentów do Urzędu Pracy lub Urzędu Wojewódzkiego
Przygotowanie dokumentów legalizacyjnych
sporządzanie oraz złożenie dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami w odpowiednich urzędach.
Pełnomocnictwo
nasza Agencja działa w oparciu o udzielone przez Państwa firmę pełnomocnictwa. W imieniu Państwa firmy załatwiamy wszystkie formalności.
Kontrola
nadzór nad biegiem rozpoczętych spraw oraz terminami. Dbamy o prawidłową i szybką komunikację z urzędami oraz pracownikami dla których przygotowywane są dokumenty legalizacyjne. Możliwość kontaktu z pracownikiem w jego rodzimym języku.
Odbiór dokumentów
w momencie uzyskania dokumentów z wyznaczonego urzędu jak najszybsze dostarczenie ich bezpośrednio do pracownika lub Klienta. Procedura toczy się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Monitoring
kontrola nad ważnością posiadanych dokumentów; propozycje związane z możliwościami przedłużenia legalności pobytu i pracy.
Legalizacja pobytu cudzoziemców nie należy do prostych ani przyjemnych zadań, a także obarczona jest skomplikowanymi procedurami i pochłania sporo czasu w urzędach. Dlatego właśnie nasza agencja pracy we Wrocławiu zajmuje się formalnościami i wszelką biurokracją związaną z legalizacją pobytu cudzoziemców – chcemy odciążyć Państwa od obowiązków, zapewniając tym samym sprawne i terminowe załatwienie wszystkich spraw urzędowych, począwszy od oświadczenia o powierzeniu pracy, przez uzyskanie zezwolenia na pracę oraz karty pobytu, aż po ewentualne ponaglenia i odwołania od decyzji. Nasze usługi dotyczące przeprowadzania przez proces legalizacji pobytu cudzoziemców oferujemy dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, Mołdawii oraz Armenii. Doskonale znamy wszystkie procedury dotyczące tego procesu, kontaktujemy się z pracownikiem w jego rodzimym języku, oferujemy klarowne warunki współpracy, reprezentujemy Państwa przed Urzędem Pracy oraz Urzędem Województwa na podstawie pełnomocnictwa, a także indywidualnie dopasowujemy rodzaj uzyskiwanej dokumentacji do każdego pracownika tak, aby umożliwić mu jak najdłuższy okres pracy oraz ewentualną możliwość przedłużenia pobytu. Dzięki naszej agencji pośrednictwa macie Państwo gwarancję, że dopełnione zostaną wszystkie formalności – szybko i z sukcesem. Na każdym etapie procesu legalizacji pobytu sprawujemy nadzór i pilnujemy terminów. Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług naszej agencji pracy we Wrocławiu – proces legalizacji pobytu cudzoziemców z nami odbędzie się szybko i zakończy się powodzeniem, Państwo natomiast nie będą musieli się o nic martwić.

Skontaktuj się z nami a my stworzymy ofertę

CREW FOR YOU sp. z o.o. SOLAR FOR YOU sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jest Administratorem Pani / Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Pani / Pana zapytania. Informacje o Pani / Pana prawach, Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania znajduje się tutaj