Przeliczenie podstawy zasiłku tylko na wniosek pracownika

Parlament uchwalił zmianę przepisów, która zakłada wyrównanie świadczeń chorobowych dla pracowników, którym pracodawca obniżył etat na mocy przepisów ustawy o COVID-19. Jednak sami muszą wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku.

Na apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odpowiedział Parlament, uchwalając przepisy, umożliwiające wyrównanie zaniżonych świadczeń chorobowych. O problemie zaniżonych zasiłków, dla pracowników zatrudnionych w zakładach pracy, które korzystały z pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej szczegółowo pisaliśmy  tutaj.

Nowe przepisy dotyczą jedynie osób, których pracodawca:

  1. obniżył wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19;
  2. wprowadził na podstawie ustawy o COVID-19 mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę.

Powyższe grupy osób mają prawo wystąpić o przeliczenie podstawy wypłaty świadczenia, jeśli w związku z korzystaniem przez pracodawcę z pomocy finansowej w ramach środków z FGŚP, musiał na nowo ustalić podstawę wymiaru świadczenia, które w efekcie było niższe.


Przeliczenie może dotyczyć świadczeń wypłaconych:

  1. po 30 marca 2020 r. dla pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu lub wobec których zawarto porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te wynikające z umowy o pracę, w zakresie i przez czas, ustalone w porozumieniu (art. 15g lub art. 15zf ustawy o COVID-19),
  2. po 23 czerwca 2020 r. dla osób, którym wymiar czasu pracy został obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, zatrudnionych u pracodawcy, któremu zmniejszyły się przychody i w związku z tym istotnie wzrosły obciążenia funduszu wynagrodzeń (art. 15gb ustawy o COVID-19),
  3. po 25 sierpnia 2020 r. dla osób, którym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzono na czas określony – nie dłuższy niż do końca danego roku budżetowego – mniej korzystne warunki zatrudnienia niż te wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy (art. 15zzzzzo ust. 2 ustawy o COVID-19).

Aby dostać wyrównanie świadczenia, pracownik musi złożyć wniosek o wyrównanie świadczenia. Jego adresatem jest, w przypadku, gdy zasiłki wypłacane są przez zakład pracy – pracodawca, lub odpowiedni oddział ZUS, jeśli to on jest płatnikiem zasiłków. Nie ma obowiązującej formy wniosku. Wnioskodawca powinien napisać, że występuje o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku w związku z np. obniżeniem wymiaru czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19.

Z wyrównania zasiłków nie skorzystają wszyscy. Pracownicy, którzy w obliczu pandemii COVID-19, zgodzili się na stosowanie mniej korzystnych warunków pracy i płacy przez pracodawcę, który nie otrzymał pomocy finansowej od państwa, nie mogą liczyć na wyrównanie świadczeń chorobowych.

Źródła:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/przeliczenie-podstawy-wymiaru-swiadczen-z-tytulu-choroby-i-macierzynstwa-gdy-zmieniono-wymiar-czasu-pracy-na-podstawie-ustawy-o-covid-19/3613586

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest