Raport 2020

5 najważniejszych zmian w kadrach i płacach w 2019 roku

Takiego roku w kadrach i płacach jeszcze nie było! Nie dość, że zmian w przepisach było sporo, to jeszcze wprowadzane były w ekspresowym tempie.

Ulga PIT 0 dla młodych

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwoliła pracownikom do 26 roku życia na niepłacenie podatku dochodowego od swojego wynagrodzenia. Ulga ta miała przyczynić się do aktywizacji zawodowej najmłodszych pracowników, a także pomóc w szybszym usamodzielnieniu się. Zgodnie z przepisami ze zwolnienia mogą skorzystać osoby uzyskujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Zwolnieniem nie są natomiast objęte przychody uzyskiwane z umowy o dzieło.

Zmiana skali podatkowej

Od 1 października zmieniła się stawka podatkowa dla pierwszego progu podatkowego z 18% na 17%. Ponadto podwyższeniu uległy również koszty uzyskania przychodu ze 111,25 zł na 250 zł (normalne koszty uzyskania przychodu) oraz ze 139,06 zł na 300 zł (podwyższone koszty uzyskania przychodu).

Pracownicze Plany Kapitałowe

Konieczność wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych była chyba najważniejszą zmianą minionego roku. PPK to dobrowolna forma oszczędzania na przyszłą emeryturę. Składki na PPK są obowiązkowe zarówno po stronie pracownika – 2%, jak i pracodawcy – 1,5%. Dane na koniec 2019 roku pokazują, że do PPK przyłączyło się około miliona Polaków.

Zmiany w kadrach i płacach w 2020 roku

Rok 2020 dla działów kadrowych może okazać się równie wymagający, jak rok poprzedni. Rząd zapowiada wiele zmian, przede wszystkim, związanych w ubezpieczeniami społecznymi.

Zmiany w zasiłkach

W 2020 roku rząd szykuje rewolucyjne zmiany w zasiłkach, które przede wszystkim, nie spodobają się ubezpieczonym. Ustawodawca chce wydłużyć okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy z 30 do 90 dni – w przypadku ubezpieczonych obowiązkowo i – z 90 do 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie.

Pełen ZUS od umów cywilnoprawnych

Kolejna zapowiedź zmian w obszarze ubezpieczeń społecznych to zapowiedź konieczności odprowadzanie składek ZUS od każdej umowy cywilnoprawnej.

Nowa płaca minimalna

Od 2020 roku płaca minimalna wynosi 2 600 zł brutto. To podwyżka aż o ponad 13% w porównaniu z 2019 rokiem. Z kolei zleceniodawcy będą musieli zapłacić aż 17 zł brutto za każdą godzinę wykonywania przez zleceniobiorcę swojej pracy. Warto dodać, że wspominana podwyżka dotyczy aż 1,5 mln Polaków, ponieważ według statystyk tyle osób w Polsce otrzymuje płacę minimalną za wykonaną pracę.

Dodatek stażowy wyłączony z podstawy płacy minimalnej

W 2020 roku dodatek stażowy nie będzie już uwzględniany w podstawie płacy minimalnej.

Zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W 2020 roku nie będzie zamrożenia odpisu na ZFŚS. Zgodnie z przepisami należność na ZFŚS powinien stanowić 37,5% przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Od nowego roku odpis ma być naliczany od przeciętnego wynagrodzenia za rok 2019. Oznacza to, że odpis zwiększy się o ponad 20%.

PPK jako element employer brandingu

Pomocne przy rekrutowaniu nowych pracowników może okazać się skuteczna strategia employer brandingu (EB), która wyeksponuje pracodawcę jako dbającego o swoich podwładnych i pomoże w kreowaniu przyjaznego miejsca pracy. Jednym z elementów strategii EB może być na przykład PPK. 

Pracodawca który dobrowolnie pomaga swoim pracownikom w odkładaniu na przyszłą emeryturę, zacznie być postrzegany jako taki, któremu zależy, by jego pracownicy mieli poczucie bezpieczeństwa.

Wszystko co należy widzieć o planie urlopów wypoczynkowych

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek tworzenia corocznych planów urlopu. Co prawda, zobligowani do jego tworzenia są do jedynie ci pracodawcy, u których działa organizacja związkowa. Jednak w praktyce coraz więcej firm decyduje się na stworzenie takiego planu,

Plan urlopowy powinien zostać podany do wiadomości pracowników najpóźniej 31 grudnia, czyli przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, na który rozpisany jest plan. Podstawą do jego sporządzenia są wnioski urlopowe złożone przez pracowników. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracodawca sporządzał plan urlopowy na okresy krótsze, jak np. dane półrocze lub kwartał.

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy

Polski rynek pracy już od kilku lat jest określany mianem rynku pracownika. Często jedynym na to lekarstwem są pracownicy z zagranicy, którzy uzupełniają lukę na rynku. Jednak procedura ich zatrudniania nie należy do prostych. Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców w 2019 roku największą grupą pracowników zza granicy, którzy legalnie pracowali na terenie Polski byli Ukraińcy.

Pracownicy z Ukrainy

Ekonomiści zgodnie twierdzą, że pracownicy z Ukrainy ratują polski rynek pracy już od prawie 10 lat. Powodami ich emigracji do Polski są przede wszystkim wciąż niestabilna sytuacja polityczna oraz względy ekonomiczne.

Pracownicy z Azji

Kolejną, ekspresowo rosnącą grupą obcokrajowców, którzy coraz częściej wyrażają chęć podjęcia zatrudnienia w Polce są Azjaci. Pracownicy z Indii, Nepalu, Filipin czy Bangladeszu są przyjmowani na polskim rynku pracy z otwartymi ramionami.

Jeżeli chcesz otrzymać pełny raport?

Zapisz się do newslettera