Student na rynku pracy

Aż 52% polskich studentów chce odbyć staż za granicą, a prawie co czwarty nich za 3 lata po ukończeniu studiów chce zarabiać w granicach od 4 do 6 tysięcy złotych netto. Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z raportu przygotowanego przez SW Research?

Pracowity jak student

Badanie zostało przeprowadzane przez instytut SW Research na zlecenie Polskiej Rady Biznesu wśród studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Co trzecia przepytana osoba jest studentem pierwszego roku. Z przeprowadzonego badania wynika, że polscy studenci okazują się być osobami ambitnymi i poważnie myślącymi o swojej karierze zawodowej. Ponad 80% studentów odbywało już staż i praktyki. Taki sam procent badanych jest w przyszłości zainteresowana odbyciem stażu w kraju. Wśród najczęstszych powodów za tym przemawiających wymieniają możliwość zdobycia kompetencji potrzebnych w zawodzie oraz chęć zarobku. Prawie 30% respondentów uważa, że odbycie stażu jest przepustką do podjęcia pracy w innej firmie.

Natomiast 7,5% badanych w ogóle nie jest zainteresowana podjęciem stażu. Większość z nich przyznaje, że powodem jest brak wynagrodzenia za odbyty staż czy praktykę. Poza tym blokuje ich również niepewność swoich umiejętności oraz brak czasu na dodatkową pracę spowodowany nauką.

Z kolei 52% badanych z chęcią odbyłoby staż za granicą. Większość z nich upatruje w nim doskonałą szansę na naukę języka obcego. Nie bez znaczenia są też, co do zasady, wyższe niż w Polsce wynagrodzenie.

10 tysięcy na rękę po 3 latach

Dominanta obecnych zarobków studentów waha się w granicach od tysiąca do 2 tysięcy złotych netto (30,7%). Niewiele mniejszy procent badanych (30,2%) otrzymuje wynagrodzenie w wysokości od 3 do 4 tysięcy złotych netto. Powyżej 5 tysięcy zarabia 6,4% studentów. Mając ma uwadze, że obecnie minimalne wynagrodzenie dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę wynosi ponad 1 630 zł, można wysnuć wnioski, że polscy studenci zarabiają całkiem przyzwoicie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że badanie zostało przeprowadzone wśród studentów mieszkających w największych polskich miastach, takich jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Szczecin, Poznań i Gdańsk.

Polscy żacy mają jednak apetyt na więcej. W perspektywie 3 lat ponad 30% zadowoli się miesięcznym wpływem na konto w wysokości do 5 tysięcy złotych. Aż 12% z nich 3 lata po zakończeniu edukacji chce zarabiać ponad 10 tysięcy netto. Taką samą kwotę za 10 lat z chęcią zainkasuje ponad 28% badanych.

Dla studentów najważniejszymi aspektami oferty stażowej są wg poziom wynagrodzenia (35%), elastyczne godziny pracy (34%) oraz szansa stałego zatrudnienia po zakończeniu stażu. 

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest