Świadczenia dla zwolnionego pracownika

Pojawiający się nagle kryzys gospodarczy sprawił, że wiele przedsiębiorstw popadło w duże tarapaty finansowe. Większość z nich musiała obciąć pensje swoich pracowników, a niektóre zmuszone były do redukcji zatrudnienia. Prognozy nie napawają optymizmem. Z powodu epidemii koronawirusa pracę stracić może nawet 2 mln Polaków. Jakie prawa ma zwolniony pracownik?

Odkąd w Polsce wprowadzone lockdown gospodarczy z dnia na dzień bez pracy zostali między innymi kelnerzy, restauratorzy, fryzjerzy i kosmetyczki. Źródło stałego dochodu utracili również pracownicy sklepów odzieżowych w galeriach handlowych, pracownicy biur podróży, kin i muzeów. Firmy, walcząc o przetrwanie, rozpaczliwie tną koszty działalności i masowo wręczają wypowiedzenia. Jakie przywileje ma zwolniony pracownik?

Ekwiwalent za urlop

Jednym z podstawowych przywilejów pracowniczych jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlop należy się każdemu pracownikowi zatrudnionemu na etacie. Jest on liczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. W momencie rozstania z pracownikiem pracodawca ma obowiązek rozliczyć się z nim z urlopu. Wyjścia są dwa. Pracodawca albo udziela pracownikowi należny urlop w okresie wypowiedzenia, albo wypłaca ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Co ważne, wypłata ekwiwalentu powinna odbyć się niezwłocznie. Najlepiej w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Odprawa pracownicza

Jeśli pracodawca planuje rozwiązać umowę z większością swojej kadry, oprócz ewentualnej wypłaty ekwiwalentu za urlop, musi również wziąć pod uwagę konieczność wypłacenia odprawy. Kwestię uprawnień do odprawy z powodu zwolnienia grupowego reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wspomniane regulacje dotyczą pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Zgodnie z ustawą ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia, gdy pracodawca zwalnia co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

Wysokość odprawy zależy natomiast od stażu zatrudnienia pracownika. Równowartość odprawy wyniesie równowartość:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawa pracownicza przysługuje również pracownikowi, który nie został zwolniony w ramach tzw. zwolnień grupowych. Pracodawca, który zatrudnia przynajmniej 20 osób, musi wypłacić odprawę dla pracownika, który został zwolniony z przyczyn niezależnych od niego. Do takich sytuacji zalicza się np. likwidację stanowiska pracy.

Odprawa pracownicza jest konieczna jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Jeśli zatrudniony wyrazi zgodę na rozstanie na mocy porozumienia stron, wypłata świadczenia nie jest obowiązkowa.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest