Świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 osób, mają obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ze środków na nim zgromadzonych wypłacają pracownikom dofinansowanie na wypoczynek. Jaka jest różnica między świadczeniem urlopowym a tzw. wczasami pod gruszą? Czy od tych świadczeń pracodawca musi opłacić podatek i składki?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFSŚ) jest formą działalności socjalnej pracodawcy. Z niego może m.in. finansować bony świąteczne, a także dodatkowe świadczenia na urlop wypoczynkowy. Zobligowany do utworzenia Funduszu jest pracodawca, który na dzień 1 stycznia danego roku zatrudnia przynajmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy, których liczba zatrudnionych waha się w przedziale od 20 do 50 pełnoetatowców, tworzy go na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Pracodawcy mogą nie tworzyć Funduszu. Muszą jednak uzgodnić z zakładową organizacją związkową. Jeśli taka organizacja u nich działa – muszą zapisać to w regulaminie pracy i wynagradzania.

Kiedy nie trzeba odprowadzać składek ZUS i podatku?

Ze środków zgromadzonych w ZFŚS pracownicy mają wypłacane m.in. świadczenie urlopowe. Świadczenie urlopowe jest wypłacane każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jest ono w takiej samej wysokości dla każdego. W 2020 r. jest to kwota 1 550,26 zł, czyli równowartość podstawowego odpisu na ZFŚS. Świadczenie, wypłacone w takiej wysokości nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS, czyli zarówno pracownik, jak i pracodawca nie płaci od nich zarówno składek społecznych, jak i zdrowotnej. Świadczenie urlopowe jest jednak podstawą do naliczenia podatku. Wolne od podatku są jedynie te świadczenia pieniężna lub rzeczowe, które mieszczą się w katalogu działalności socjalnej pracodawcy. Świadczenie urlopowe, wypłacane pracownikom w takiej samej wysokości, nie wpisuje się w ten katalog.

Pracodawcy, którzy nie mają obowiązku tworzenia ZFŚS (czyli ci, którzy nie zatrudniają co najmniej 50 osób) muszą pamiętać o tym, żeby do 31 stycznia danego roku kalendarzowego poinformować pracowników o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Jeśli tego nie zrobią, będą musieli wypłacić pracownikom dofinansowanie o wypoczynku.

Warto mieć na uwadze, że pracodawca, który zatrudnia co najmniej 50 osób, nie tworzy ZFŚS, ale wypłaca świadczenie urlopowe, wówczas jego wysokość również stanowi podstawę wymiaru składek. Nie jest to bowiem świadczenie urlopowe wypłacone w rozumieniu ustawy o ZFŚS, lecz ma charakter jedynie uznaniowy.

Wczasy pod gruszą – nie dla każdego po tyle samo

Inaczej jest z dofinansowaniem wypoczynku wakacyjnego, czyli tzw. wczasami pod gruszą. O przyznaniu dodatkowych środków na wypoczynek dla pracownika decyduje wysokość jego wynagrodzenia, a także ogólna sytuacja materialna. Jest to równoznaczne z tym że dofinansowanie nie jest przyznawane w takiej samej wysokości dla każdego zatrudnionego – ten który zarabia mniej, dostanie większe dofinansowanie, niż ten, który otrzymuje większą pensję. Pracownik, który chce skorzystać z takiego wsparcia, musi przedstawić pracodawcy wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku. Żelaznym warunkiem jest przede wszystkim przebywanie na urlopie wypoczynkowym, który powinien trwać 14 dni kalendarzowych.

W związku z tym, że dofinansowanie wypoczynku w ramach wczasów pod gruszą jest działalnością socjalną pracodawcy, jego wysokość jest zwolniona ze składek ZUS. Świadczenie podlega również zwolnieniu od PIT do 3000 zł. Jeśli przewyższa ono tę kwotę, opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad 3000 zł.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest