Szczepionka przeciw grypie jako świadczenie na rzecz pracownika

Coraz zimniejsza aura sprzyja licznym przeziębieniom i grypie. Pracodawcy, którym szczególnie zależy na tym, by ich pracownicy byli zdrowi, i co za tym idzie, w pełni dyspozycyjni często decydują się na finansowanie szczepionek przeciw grypie. Co się z tym wiąże?

Korzyść dla pracownika = podatek?

Szczepionka przeciw grypie finansowana przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód ze stosunku pracy dla zatrudnionego. Organy podatkowe rozpatrując czy dane świadczenie stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, biorą pod uwagę trzy kwestie.

Po pierwsze, przychód ze stosunku pracy po stronie pracownika powstanie wtedy, gdy pracodawca ponosi wydatek, aby sfinansować rzecz lub świadczenie w naturze, które niesie bezpośrednio korzyść dla pracownika. Dzięki takiemu prezentowi pracownik się wzbogacił (np. otrzymując od pracodawcy laptop) lub zaoszczędził i uniknął wydatku (czyli np. kosztu szczepienia), które musiałby ponieść samodzielnie.

Po drugie, jeśli dane świadczenie jest zindywidualizowane, tzn. z ogółu można bez problemu wyodrębnić część, która jest przeznaczona dla zatrudnionego, również stanowi ono dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Szczepionka przeciw grypie jest policzalna, więc można stwierdzić, iż jest to świadczenie zindywidualizowane. Natomiast ten warunek nie będzie spełniony, jeśli pracodawca finansuje swoim pracownikom posiłek w postaci szwedzkiego stołu, ponieważ jest niemal niemożliwym ustalić, ile dany pracownik zjadł.

Ostatnim warunkiem, jaki musi zostać spełniony, by uznać, że dane świadczenie stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy jest fakt, iż przyjęcie danego świadczenia musi być spełnione za zgodą pracownika. Tak jest w przypadku szczepionki przeciw grypie. Pracownik ma swobodę i może odmówić jej przyjęcia.

Zajęcia antystresowe bez podatku

Niekiedy pracodawcom bardzo trudno jest ustalić jakie świadczenie będzie przychodem dla pracownika, a jakie nie. Tego typu wątpliwość miała pewna gmina, która finansowała swoim pracownikom zajęcia antystresowe, które miałby zwiększyć efektywność pracowników, polepszyć ich koncentrację oraz zapewnić wsparcie psychologiczne.

W ich skład wchodziły zajęcia na basenie, aerobik oraz warsztaty terapeutyczne. Pracodawca twierdził, że koszt takiej terapii nie może być przychodem dla pracowników, ponieważ program jest realizowany w interesie pracodawcy. Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej podtrzymał tą argumentację jedynie częściowo.

W opinii fiskusa przychód należy doliczyć wtedy, gdy pracownik, w ramach programu, korzysta z zajęć sportowych na siłowni czy basenie, ponieważ pracownicy korzystają z nich dobrowolnie i we własnym interesie, a korzyść płynąca z tych zajęć można przypisać indywidualnie. Z kolei uczestnictwo w warsztatach antystresowych nie będzie rodzić przychodu po stronie pracownika. Umiejętności, które pracownicy z nich wyniosą będzie również korzyścią dla pracodawcy, ponieważ pracownik będzie mógł pracować efektywniej.

Źródła:

Interpretacja nr 0115-KDIT2-2.4011.338.2018.RS

Wyrok TK z 8 lipca 2014 r.(sygn. akt K7/13)

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest