Tarcza Antykryzysowa – pomoc dla rynku pracy

Epidemia koronawirusa sprawiła, że ogromny odsetek przedsiębiorstw niemal od razu odczuł zbliżające się kłopoty finansowe. Przygotowana przez rząd tzw. Tarcza Antykryzysowa ma pomóc firmom w tym trudnym czasie. Na czym polegają te rozwiązania?

Świadczenie postojowe

Ze względu na skutki COVID- 19 pracodawca ma możliwość wprowadzenia w zakładzie tzw. przestoju ekonomicznego, w którego kosztach będzie partycypowało państwo.

Przestój polega na nieświadczeniu pracy przez pracowników z przyczyn nieleżących po ich stronie (np. z powodu zbyt małej liczby zamówień). Przestój nie musi dotyczyć całego zakładu pracy. Pracodawca może wprowadzić go w odniesieniu do konkretnych pracowników, jednak musi pamiętać o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

W przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego pracodawca może starać się o obniżenie wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi objętego przestojem o maksymalnie 50%. Warunkiem jest, by wypłacane wynagrodzenie nie było niższe niż ustawowe wynagrodzenie minimalne, czyli 2 600 zł.

Państwo dofinansuje wynagrodzenie pracownika objętego przestojem ze środków Funduszu Pracy. Dopłata może wynosić 50% minimalnego wynagrodzenia krajowego. Należy pamiętać, że jest to wysokość stała, niezależna od kwoty wynagrodzenia wypłacanej przez pracodawcę. Pracodawca nie otrzyma dofinansowania pensji tych pracowników, których wynagrodzenie było wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (czyli wyższe niż ok. 15,6 tys. zł).

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Kolejnym rozwiązaniem, które rząd proponuje pracodawcom jest obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników o 20 % (nie więcej niż do 1/2 etatu). Zmniejszone wynagrodzenie, które jest wynikiem redukcji wymiaru czasu pracy, nie może być niższe niż 2 600 zł – czyli minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. Pracodawca nie musi obniżać wymiaru czasu pracy wszystkim pracownikom. Tutaj również należy uwzględnić zasady równego traktowania.

Wynagrodzenie pracownika, któremu obniżony został etat, będzie dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jego wysokość będzie stanowić połowę wynagrodzenia takiego pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS (czyli nie więcej niż o ok. 2.100 zł). Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego, dofinansowanie nie dotyczy tych zatrudnionych, których wynagrodzenie jest wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest