Telepraca a home-office

Coraz więcej firm kusi pracowników możliwością pracy zdalnej w trybie home office. Wiele osób utożsamia home office z telepracą. Czym różnią się te obie formy?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy telepracą jest regularne wykonywanie pracy przez pracownika poza zakładem pracy, z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Telepracownik efekty swojej pracy przekazuje przełożonemu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania swojej pracy. Jeśli pracownik korzysta z własnego sprzętu, wówczas przysługuje mu ekwiwalent pieniężny za użytkowanie prywatnego sprzętu do celów służbowych. Art. 6711 kodeksu pracy wskazuje, że przy ustalaniu jego wysokości bierze się pod uwagę normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

Pracodawca ma również możliwość przeprowadzenia kontroli wykonywania pracy przez telepracownika w zakresie wykonywania pracy, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli miejscem świadczenia pracy jest jego dom pracownika, musi odbyć się to za jego uprzednią zgodą.

Telepracownik nie może być również taktowany mniej korzystnie niż inni pracownicy etatowi. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zdalnym równy dostęp do szkoleń czy awansu.

Każda ze stron ma możliwość złożenia wniosku o rezygnacji ze zdalnej formy wykonywania pracy, i powrotu do stacjonarnego trybu pracy, w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia telepracy. Pracodawca wraz z pracownikiem wspólnie ustalają dogodny termin powrotu do poprzedniego trybu. Nie może się to odbyć później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Brak regulacji prawnej

Praca w trybie home office nie jest uregulowana w żadnym polskim akcie prawnym. Home office można zdefiniować jako tymczasowe i incydentalne wykonywanie swoich obowiązków służbowych w domu. Możliwość skorzystania z takiej opcji chwalą sobie przede wszystkim rodzice małych dzieci, kiedy w awaryjnych sytuacjach mogą zostać w domu z dzieckiem, jednocześnie pracując.

W związku z tym, że w kodeksie pracy nie ma zdefiniowanej pracy w trybie home office, zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy do jej regulowania mają zastosowanie kodeksowe przepisy odnoszące się do telepracy.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest