TK orzekł – zniesienie 30-krotności niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że zniesienie limitu 30-krotności podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych jest niezgody z konstytucją. To wielka ulga dla kilkuset tysięcy najlepiej zarabiających Polaków.

Propozycja ustawy Prawa i Sprawiedliwości o zniesieniu limitu 30-krotoności podstawy wymiaru składek budziła wiele emocji zarówno po stronie pracodawców, jak i związków zawodowych. Ukrytym celem tej ustawy było zasilenie budżetu ZUS, który potrzebował większej ilości środków ze względu na obniżenie wieku emerytalnego. Specjaliści komentowali, że ustawa jest niezgodną z konstytucją i oznacza, że w przyszłości ZUS będzie musiał wypłacać wyższe świadczenia najlepiej zarabiającym Polakom. Obecnie, w związku z istnieniem limitu opłacania składek emerytalnej i rentowej, najlepiej zarabiający opłacają niższe składki, by w przyszłości otrzymać mniejszą emeryturę.

Czym jest limit 30-krotności podstawy wymiaru składek?

Osoby, które zarabiają powyżej przeciętnej, składki emerytalną i rentową płacą jedynie, gdy ich łączne roczne przychody nie przekroczą 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Jest ono ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny. W 2018 roku wynosi 133 290 zł. Jeśli w 2018 r. dany pracownik osiągnął przychód większy niż 133 290 zł, wówczas składki emerytalna i rentowa nie były mu potrącane. Płatnik składek musi natomiast nadal pobierać składkę chorobową (płatną po stronie pracownika) i wypadkową (płatną po stronie pracodawcy).

Przykład

Pan Jan osiąga miesięczne wynagrodzenie w wysokości 15 000 zł brutto. W którym momencie przekroczy on roczną podstawę emerytalno-rentową?

Miesiąc Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie brutto narastająco
styczeń      15 000 zł       15 000, zł
luty      15 000 zł       30 000 zł
marzec      15 000 zł       45 000 zł
kwiecień      15 000 zł       60 000 zł
maj      15 000 zł       75 000 zł
czerwiec      15 000 zł       90 000 zł
lipiec      15 000 zł     105 000 zł
sierpień      15 000 zł     120 000 zł
wrzesień      15 000 zł     135 000 zł
październik      15 000 zł     150 000 zł
listopad      15 000 zł     165 000 zł
grudzień      15 000 zł     180 000 zł

 

Pan Jan przekroczy łączną podstawę wymiaru składek we wrześniu. Wtedy jego łączny roczny przychód wyniósł 133 290 zł, a pracodawca pobierze składkę emerytalną (9,76%) i rentową (1,5%) jedynie od kwoty 1 710 zł. Natomiast składkę chorobową (2,45%) oraz wypadkową (jej wysokość jest zależna od działalności wykonywanej przez pracodawcę) pobierze od kwoty 15 000. Dla pracownika oznacza to wyższe wynagrodzenie netto. Zmniejszy się również koszt pracodawcy, ponieważ składki emerytalna i rentowa są płacone również przez pracodawcę w wysokości odpowiednio 9,76% i 6,5%.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest