Urlop rodzicielski połączony z wykonywaniem pracy

Od 2 stycznia 2016 r. rodzic korzystający z urlopu rodzicielskiego ma możliwość połączenia go ze świadczeniem pracy. Wtedy urlop rodzicielski ulega proporcjonalnemu wydłużeniu. Obliczenie okresu wydłużenia sprawia niekiedy wiele trudności.

Urodzenie dziecka oraz urlopy macierzyński i rodzicielski wiążą się z wyłączeniem z życia zawodowego na ponad rok. Możliwość połączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy jest doskonałym rozwiązaniem, umożliwiającym rodzicowi szybszy powrót do obowiązków zawodowych.

Rodzice zastanawiający się na tym rozwiązaniem, muszą pamiętać, że wymiar czasu pracy, z którym można połączyć wykonywanie pracy nie może być większy niż 1/2etatu. W związku z tym nie można połączyć urlopu rodzicielskiego z pracą na ¾ etatu.

Wniosek o połączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Rodzic, który chce skorzystać z połączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na część etatu, musi przedłożyć wniosek swojemu pracodawcy najpóźniej 21 dni przez planowanym rozpoczęciem wykonywania pracy. Wniosek powinien zawierać: dane dziecka, okres łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, wymiar etatu, a także informację czy w okresie wydłużenia urlopu rodzicielskiego spowodowanego łączeniem go z pracą na część etatu, pracownik ma zamiar wykonywać pracę.

Pracodawca może nie uwzględnić wniosku pracownika, jeśli jego wcześniejszy powrót znacznie utrudniałby organizację pracy w firmie lub jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. rodzic wnioskuje o powrót do pracy na więcej niż ½ etatu).

W związku z połączeniem urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, urlop rodzicielski ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Wykonywanie pracy podczas okresu wydłużonego urlopu rodzicielskiego.

 

Przykład 1:

Pani Monika złożyła wniosek o połączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na ½ etatu w okresie od 1 lutego do 23 maja 2018 r. Okres wydłużonego urlopu rodzicielskiego obliczymy według wzoru:

Okres od 1 lutego do 23 maja 2018 r. to 16 tygodni.

16 tygodni : ½ etatu = 8 tygodni

8 tygodni : (1 – ½ ) = 16 tygodni

Jeśli Pani Monika połączy urlop rodzicielski z pracą na ½ etatu, wówczas wydłużony urlop rodzicielski przypadnie na okres od 24 maja od 9 września 2018 r.

Brak świadczenia pracy podczas okresu wydłużonego urlopu rodzicielskiego

Sytuacja będzie przedstawiać się inaczej, gdy Pani Monika zrezygnuje z wykonywania pracy podczas okresu wydłużonego okresu urlopu rodzicielskiego.

 

Przykład 2:

Pani Monika złożyła wniosek o połączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na ½ etatu w okresie od 1 lutego do 23 maja 2018 r. W okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego Pani Monika nie chce pracować. Okres wydłużonego urlopu rodzicielskiego obliczymy według wzoru:

Okres od 1 lutego do 23 maja 2018 r. to 16 tygodni

16 tygodni : ½ etatu = 8 tygodni

W przypadku braku chęci świadczenia pracy w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, ostatnim dniem urlopu rodzicielskiego Pani Moniki będzie 22 lipca 2018 r.

Przy obliczaniu proporcjonalnego wydłużenia, gdy wynikiem jest niepełna liczba tygodni, urlopu udziela się proporcjonalnie w dniach, a niepełne dni są pomijane.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest