Wszystko co musisz wiedzieć o urlopie okolicznościowym

Przepisy Kodeksu pracy zapewniają pracownikowi dni wolne z powodu jakiegoś ważnego wydarzenia w jego prywatnym życiu. I tak z powodu narodzin dziecka i swojego ślubu pracownik ma prawo do dodatkowych dwóch dni wolnych. Taka sama liczba dni przysługuje mu w przypadku śmierci małżonka lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.  O jeden dzień wolny pracownik może wnioskować w razie ślubu swojego dziecka, a także śmierci siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Urlop okolicznościowy a rozwód

Zwolnienie okolicznościowe płatne w wymiarze jednego dnia przysługuje również w przypadku śmierci byłego teścia lub teściowej. Rozwód nie ma tutaj znaczenia, ponieważ w myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powinowactwo między małżonkiem, a krewnymi drugiego małżonka utrzymuje się nawet w przypadku orzeczenia rozwodu.

Co ciekawe, przepisy prawa nie przewidują możliwości skorzystania z urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci byłego małżonka. Jest to możliwe, jedynie, kiedy były małżonek był na trzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Do kiedy najpóźniej?

Ustawodawca nie określił w żadnym akcie prawnym terminu do kiedy taki urlop należy wykorzystać. Kodeks pracy określa jedynie, że cel urlopu powinien bezpośrednio wynikać z określonego zdarzenia w życiu prywatnym pracownika. Niekiedy zatrudniony wnioskuje o taki urlop dopiero po jakimś czasie. Czy ma do tego prawo?

Przykład 1:W związku z narodzinami dziecka, pracownik zwrócił się do swojego pracodawcy z wnioskiem o urlop okolicznościowy, zamiast kilka dni po tym zdarzeniu, dopiero cztery miesiące po narodzinach potomka.  Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek?

Pracodawca powinien uwzględnić wniosek pracownika, jeśli ten udowodni, że cztery miesiące po narodzinach dziecka wystąpiła okoliczność, która ma bezpośredni związek z narodzinami dziecka – np. pracownik musi stawić się w urzędzie miasta, by załatwić formalności związane z nadaniem dziecku numeru PESEL. W związku z tym, że urząd miasta jest otwarty w takich samych godzinach, w których pracownik świadczy pracę, jest on zmuszony do wzięcia dnia wolnego.

Bywa, że pracownik nie jest w stanie wykazać celowości zwolnienia okolicznościowego. Jednak zwraca się do pracodawcy z wnioskiem o jego udzielenie, ponieważ uważa, że sam fakt wystąpienia określonego zdarzenia w jego życiu prywatnym, uprawnia go do skorzystania z dodatkowych dni wolnych.

Przykład 2: Podczas urlopu wypoczynkowego, pracownikowi zmarła matka. Pogrzeb również odbył się podczas jego urlopu wypoczynkowego. Dwa miesiące po śmierci matki, pracownik zawnioskował o urlop okolicznościowy z tej okazji i argumentował, że wciąż ma do niego prawo. Czy pracodawca może odmówić uwzględnienia jego wniosku?

Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego z okazji śmierci matki, ponieważ w tym czasie przebywał on na urlopie wypoczynkowym i dodatkowe dni wolnego nie były mu potrzebne Jeśli pracownik wykaże, powód, dla którego konieczne jest skorzystanie z urlopu okolicznościowego, i który będzie miał związek ze śmiercią lub pogrzebem jego matki, pracodawca powinien wyrazić na to zgodę.

W przypadku gdy pracodawca odmówi udzielenia urlopu okolicznościowego, pracownik może zwrócić się z tą kwestią do sądu pracy, który ostatecznie rozwiąże spór na korzyść jednej ze stron.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest