Wszystko o oświadczeniu PIT-2

W ostatnich dniach „oświadczenie PIT-2” było jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz w polskim internecie. Wszystko za sprawą przepisów tzw. Polskiego Ładu. O co tyle zamieszania?

PIT-2 jest oświadczeniem pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracownik, wypełniając go, określa pracodawcę, który jest właściwy do pomniejszenia podatku o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

5 100 zł na rok

Kwota zmniejszająca podatek wynika z kwoty wolnej od podatku. Przepisy Polskiego Ładu zwiększyły ją do aż do 30 tysięcy rocznie (w 2021 r. kwota wolna od podatku wynosiła 8 tysięcy złotych). Oznacza to, że każdy zarabiający Polak ma prawo z niej skorzystać i nie płacić podatku do wspomnianej kwoty wolnej, czyli 30 tysięcy złotych. 

Kwota zmniejszająca podatek jest iloczynem kwoty wolnej od podatku i stawki podatku w wysokości 17%:

30 000 zł x 17% = 5 100 zł

Wynik, czyli 5 100 zł, to kwota zmniejszająca podatek przysługująca na cały rok. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dają możliwość pomniejszania swojego podatku naliczonego o 1/12 tej kwoty miesięcznie, czyli o 425 zł.

5 100 zł : 12 miesięcy = 425 zł

Innymi słowy mówiąc, stosując ją, zapłacimy mniej podatku o 425 zł miesięcznie.

Pracodawca nie może naliczać 1/12 kwoty zmniejszającej podatek z automatu. Pracownik musi go do tego upoważnić, poprzez złożenie oświadczenia PIT-2.

Uwaga, w przypadku kilku źródeł przychodu!

Warto zwrócić uwagę, że podatnik ma pełną dowolność w tym zakresie i wcale nie musi składać tego dokumentu swojemu pracodawcy. Kwota wolna od podatku wcale mu nie przepadnie. Będzie mógł ją rozliczyć z rocznym zeznaniu podatkowym i tym samym otrzymać zwrot podatku w wysokości 5 100 zł (odzyskując tym samym, całą kwotę zmniejszającą podatek).

Należy pamiętać, że kwota zmniejszająca podatek, może być zastosowana tylko raz w miesiącu. Dlatego osoby, które pracują w dwóch odrębnych zakładach pracy na podstawie umów o pracę, oświadczenie PIT-2 mogą złożyć tylko u jednego pracodawcy. Jeśli złożą wspomniany dokument w dwóch zakładach pracy, kwota zmniejszająca podatek będzie im naliczana podwójnie. Efektem będzie niedopłata podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Zakładając, że w 2022 roku podatnik złożył PIT-2 u dwóch pracodawców i otrzymywał z tych źródeł wynagrodzenie od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku, w zeznaniu rocznym wyjdzie niedopłata podatku w wysokości aż 5 100 zł. 

Podobnie będzie w przypadku osób, które osiągają przychody z tytułu działalności gospodarczej (i w jej ramach są opodatkowane w skalą podatkową). One również muszą wybrać jedno źródło przychodu, z którego będą odliczać kwotę zmniejszającą podatek.

Pracownicy, którzy pobierają z ZUS rentę lub emeryturę muszą pamiętać o nieskładaniu oświadczenia PIT-2. ZUS, naliczając emeryturę, kwotę zmniejszająca podatek stosuje z automatu. Oświadczenie PIT-2 nie jest wymagane.

Podwyżka o prawie 100 %

Dlaczego wszyscy tak nagle zainteresowali się tym, czy złożyli swojemu pracodawcy oświadczenie PIT-2? Przyczyną jest wzrost kwoty zmniejszającej podatek. Zwracamy uwagę, że w 2021 r. kwota zmniejszająca podatek wyniosła 525,12 zł na rok. W 2022 roku mamy jej wzrost o niemal 100%.

Wobec tego w 2021 roku, 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyniosła 43,76, obecnie jest to kwota 425 zł. Z perspektywy pracownika różnica jest kolosalna. W poprzednim roku nawet jeśli nie złożył pracodawcy oświadczenia PIT-2, otrzymał niższe wynagrodzenie o jedyne 43,76 zł. Teraz dostanie mniej „na rękę” o 425 zł.

Należy jednak przypomnieć, że osoby, które złożyły swojemu pracodawcy oświadczenie PIT-2 przy zatrudnieniu, nie muszą składać go raz jeszcze, po zmianie przepisów w 2022 roku.

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić oświadczenie PIT-2 przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w roku podatkowym. W związku z tym, jeśli pracownik, który otrzymywał pensję od początku roku podatkowego, zdecyduje się złożyć oświadczenie PIT-2 np. w czerwcu, pracodawca uwzględni je dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Przypomnijmy, że oświadczenie PIT-2, można wycofać w każdym momencie. Wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie swojemu pracodawcy. Ten ma obowiązek uwzględnić je najpóźniej w kolejnym miesiącu, licząc od daty złożenia dokumentu przez pracownika.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest