Z telefonem służbowym na urlop?

Czy wybierając się na urlop musimy brać ze sobą telefon służbowy? Czy musimy odbierać, gdy szef dzwoni na nasz prywatny numer?

Przepisy Kodeksu pracy gwarantują każdemu prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Podczas jego trwania pracownik ma wypocząć i zregenerować siły. W związku z tym, skoro podczas dni wolnych, zatrudniony nie jest do dyspozycji pracodawcy, nie ma obowiązku odbierać telefonów z pracy.

Okres urlopu wypoczynkowego nie jest dyżurem pracowniczym, podczas którego pracownik ma obowiązek być do dyspozycji pracodawcy i reagować na każdą próbę kontaktu z nim.

Wyjątek stanowią osoby zatrudnione na szczeblu kierowniczym, które mogą zostać zobowiązane do „bycia pod telefonem” przez cały czas. Jest to wynik odpowiedzialnej funkcji, jaką pełnią w firmie oraz zrekompensowane odpowiednio wysoką pensją.

W rzeczywistości wielu pracowników podczas urlopu odbiera telefony od przełożonego czy współpracowników z poczucia obowiązku, czy przez potrzebę bycia na bieżąco z kwestiami służbowymi.

Jeśli pracownik jest w stałym kontakcie ze swoim szefem podczas urlopu, ma prawo domagać się zaliczenia tego czasu jako okres, w którym był on do dyspozycji pracodawcy i ponownego wybrania urlopu.

Odwołanie z urlopu

Jeśli pracownik zdecyduje się na to, by odebrać telefon z firmy, powinien liczyć się z tym, że pracodawca może go telefonicznie odwołać z urlopu. Jest to dopuszczalne jedynie w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich zakłada, że obecność pracownika w zakładzie pracy jest konieczne, aby nie doszło do poważnych zakłóceń w firmie. Druga okoliczność wymaga udowodnienia, że wystąpiły szczególne okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca nie powinien udzielać zgody na urlop pracownikowi, jeśli wie z wyprzedzeniem, że w trakcie jego trwania w firmie będzie więcej pracy i z dużym prawdopodobieństwem będzie musiał odwołać pracownika z urlopu.

Ważne jest to, że pracodawca musi skontaktować się z pracownikiem w sposób skuteczny. Nie wystarczy, że wyśle e-maila czy sms-a. Pracodawca musi mieć potwierdzenie, że pracownik otrzymał polecenie. Jeśli pracownik zostanie skutecznie poinformowany o konieczności jego natychmiastowego powrotu z urlopu, musi wrócić. Odwołanie z urlopu, jeśli spełnia przesłanki, o których mowa powyżej, ma charakter polecenia służbowego. Za brak jego wykonania może grozić nawet dyscyplinarka.

Warto pamiętać, że w przypadku odwołania z urlopu, pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy zwrotu kosztów poniesionych w związku z urlopem, na który nie mógł pojechać.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest