Zatrudnianie cudzoziemców we Wrocławiu​

W ostatnich latach Polska zaliczyła bardzo wysoki skok gospodarczy, dlatego cudzoziemcy chętniej przyjeżdżają do naszego kraju i podejmują pracę. 

Hugo Korybski

Sales Development Specialist

Bez względu na to, czy pracodawcy chcą zatrudnić pracowników zza granicy na prostym stanowisku, czy bardziej specjalistycznym, muszą oni pamiętać, żeby dokonać tego zgodnie z prawem. Warto wiedzieć jak wygląda sytuacja i o czym należy pamiętać.

Kto może zatrudnić cudzoziemców?

Bardzo wiele podmiotów we Wrocławiu może zatrudniać cudzoziemców w swojej firmie. Zgodnie z ustawą obcokrajowcy mogą zostać zatrudnieni przez osoby fizyczne, które prowadzą przedsiębiorstwo w formie spółek, fundację, działalność gospodarczą oraz stowarzyszenie. Ważne jest jedynie to, aby pracodawca posiadał siedzibę na terenie kraju. Ponadto, zależnie od rodzaju pracy, obywatelstwa, a także sytuacji społecznej itd. prawo wskazuje kilka dodatkowych wymagań, które są nałożone na pracodawcę.
Warto także zaznaczyć, że sytuacja pracownicza obcokrajowców może różnić się od siebie. Na takich samych warunkach jak Polaków można zatrudnić obywateli:
● państw członkowskich Unii Europejskiej,
● Szwajcarii,
● Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
● państw, które mogą korzystać ze swobody przepływu osób.


Pracodawcy mogą zatrudnić pracowników na podstawie:
1. umowy o pracę na czas określony, nieokreślony lub okres próbny,
2. umowę zlecenie,
3. umowę o dzieło,
4. umowę o pomocy przy zbiorach,
5. umowę o pracę nakładczą.

Kto może wykonywać pracę na terenie Polski?

Warto także zaznaczyć, że cudzoziemcy muszą spełnić określone wymagania, żeby móc podjąć pracę na terenie Rzeczypospolitej. Najważniejsze z nich to:
● posiadanie statusu, który został nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
● ochrona uzupełniająca w RP,
● zezwolenie na pobyt w RP,
● zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE w RP,
● zgoda na pobyt z powodów humanitarnych,
● zgoda na tolerowany pobyt w RP,
● ochrona czasowa w RP.


Kolejną kwestią jest wydanie zezwolenia na pracę na terytorium Polski. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zezwolenie jest potrzebne w kilku sytuacjach. W razie problemów lub wątpliwości warto zdecydować się na pomoc prawnika. Warto także zaznaczyć, że procedura wydawania zezwoleń odbywa się na zasadzie wydawania decyzji administracyjnych. Pracodawca musi złożyć wniosek i dołączyć do niego wymagane dokumenty. Bardzo ważne jest to, aby złożyć wniosek nie później niż 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia pracownika. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku, jest wydanie przez starostę zaświadczenia o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.