Zostałeś niesłusznie zwolniony? Sąd przywróci cię szybciej do pracy!

Pracownik, który udowodni w sądzie, że został niesłusznie zwolniony, może zostać przywrócony do pracy w trakcie trwania postępowania sądowego. Dotychczas sąd mógł postanowić o przywróceniu do pracy dopiero po jego zakończeniu.

Wspomniane zmiany weszły w życie od 7 listopada 2019 r. Pracownik, który uważa, że został zwolniony bezpodstawnie może zadecydować o wytoczenie swojemu pracodawcy procesu, podczas którego domaga się przywrócenia od pracy wraz ze skutkiem natychmiastowym lub odszkodowania. W związku z tym, że w Polsce funkcjonuje dwuinstancyjność sądów, orzeczenie sądu o przewróceniu do pracy powinno zostać potwierdzone przez sąd I i II Instancji. Dużą niedogodnością jest fakt, że sądy są przeładowane liczbą pozwów pracowniczych i na zakończenie postępowania, czekało się nawet kilkanaście miesięcy.  Od teraz to się zmieni. Sąd I instancji może nakazać pracodawcy przywrócenie od pracy zwolnionego pracownika zanim wyrok się uprawomocni. Co ważne, zasada ta ma zastosowanie zarówno do nowych, jak i już trwających sporów z pracownikami. Wspomniana zmiana przepisów – zdaniem ustawodawcy – ułatwi dochodzenie roszczeń. Strona pracodawców jest już mniej optymistyczna w tym zakresie.

Dużo nieścisłości

Z punktu widzenia pracodawcy, przywrócenie uprzednio zwolnionego pracownika, jest kwestią bardzo kłopotliwą. Po pierwsze – za decyzją o zwolnieniu pracownika z pewnością stały konkretne powody. Być może zatrudniony nie wywiązywał się ze swoich obowiązków lub przyczyniał się do psucia atmosfery w zespole. Nawiązanie stosunku pracy, co do zasady, jest działaniem dobrowolnym. Zmuszenie, któreś ze stron, do jego ponownego nawiązania nie jest dobrą wróżbą na dalszą współpracę.

Eksperci zwracają również uwagę na możliwość wystąpienia hipotetycznej sytuacji, w której pracownik zostaje przywrócony do pracy decyzją sądu I instancji, a po kilku miesiącach sąd II instancji orzeka na korzyść pracodawcy, co umożliwia mu ponowne zwolnienie pracownika. Czy w takim przypadku pracodawca może ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa? Tak, jednak będzie musiał wykazać, że poniósł szkodę. Może nią być np. wzrost kosztów spowodowany przywróceniem do pracy uprzednio zwolnionego pracownika, za którego pracodawca zdążył już wcześniej zorganizować zastępstwo.

Źródło pomocnicze:
https://www.prawo.pl/kadry/przywrocenia-zwolnionego-pracownika-do-pracy-nowe-przepisy,456949.

Podziel się wpisem!

Share on facebook
Opublikuj na Facebook
Share on twitter
Opublikuj na Twitter
Share on linkedin
Opublikuj na LinkedIn
Share on pinterest
Opublikuj na Pinterest